කරදර කේතය P0812 විස්තරය.
OBD2 දෝෂ කේත

P0812 ප්‍රතිලෝම ආදාන පරිපථ දෝෂය

P0812 – OBD-II ගැටළු කේතය තාක්ෂණික විස්තරය

ගැටළු කේතය P0812 ප්‍රතිලෝම ආදාන පරිපථයේ අක්‍රියතාවයක් පෙන්නුම් කරයි.

දෝෂ කේතයෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? P0812?

ගැටළු කේතය P0812 ප්‍රතිලෝම ආදාන පරිපථයේ ගැටලුවක් පෙන්නුම් කරයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ සම්ප්‍රේෂණ පාලන මොඩියුලය (TCM) ප්‍රතිලෝම ආලෝක ස්විච් සංඥාව සහ සම්ප්‍රේෂණ තේරීම් සහ මාරු ස්ථාන සංවේදක සංඥා අතර විෂමතාවයක් හඳුනාගෙන ඇති බවයි. සම්ප්‍රේෂණ පාලන මොඩියුලය (TCM) ප්‍රතිලෝම ආම්පන්න ක්‍රියාත්මක වන බවට එහි එක් ඇඟවීමක් ලෙස ප්‍රතිලෝම ආලෝක ස්විච් සංඥාව භාවිතා කරයි. TCM ප්‍රතිලෝම ආම්පන්න සක්‍රිය කිරීම ප්‍රතිලෝම ආලෝක ස්විචය සහ ගියර් තේරීම් සහ මාරු ස්ථාන සංවේදක මත පදනම්ව හඳුනා ගනී. ප්‍රතිලෝම ආලෝක ස්විච් සංඥාව සම්ප්‍රේෂණ තේරීම් සහ මාරු ස්ථාන සංවේදක සමඟ නොගැලපේ නම්, TCM DTC P0812 සකසයි.

අසාර්ථක වූ අවස්ථාවක P0812.

විය හැකි හේතු

P0812 කරදර කේතය සඳහා විය හැකි හේතු කිහිපයක්:

 • ප්‍රතිලෝම ස්විච් ක්‍රියා විරහිත වීම: ප්‍රතිලෝම ආලෝක ස්විචය නිවැරදිව ක්‍රියා නොකරන්නේ නම් හෝ වැරදි සංඥා නිපදවන්නේ නම්, P0812 කේතයක් ඇති විය හැක.
 • රැහැන් හෝ සම්බන්ධක සමඟ ගැටළු: සම්ප්‍රේෂණ පාලන මොඩියුලයට (TCM) ප්‍රතිලෝම ආලෝක ස්විචය සම්බන්ධ කරන රැහැන්වල හෝ සම්බන්ධකවල කැඩීම්, විඛාදන හෝ හානි නිසා සංඥා නිවැරදිව කියවා නොගෙන DTC දර්ශනය වීමට හේතු විය හැක.
 • TCM දෝෂය: දෝෂ සහිත ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග හෝ මෘදුකාංග වැනි සම්ප්‍රේෂණ පාලන මොඩියුලයේම ගැටළු P0812 කේතයට හේතු විය හැක.
 • ගියර් තෝරාගැනීමේ සහ මාරු කිරීමේ යාන්ත්‍රණයේ ස්ථාන සංවේදක සමඟ ගැටළු: ගියර් සිලෙක්ටර් සහ ෂිෆ්ට් පොසිෂන් සෙන්සර් නිසියාකාරව ක්‍රියා නොකරන්නේ නම්, එය සංඥා අනනුකූලතාවයක් ඇති කර P0812 කේතය අවුලුවාලිය හැක.
 • සම්ප්රේෂණ ගැටළු: පැළඳි මාරු යාන්ත්‍රණ හෝ ගියර් තෝරාගැනීමේ යාන්ත්‍රණය වැනි සම්ප්‍රේෂණයෙහිම ඇති සමහර ගැටලු P0812 වෙත ද හේතු විය හැක.

හේතුව නිවැරදිව තීරණය කිරීම සහ P0812 කේතය ඉවත් කිරීම සඳහා, සුදුසු උපකරණ සහ මෙවලම් භාවිතයෙන් වාහනයේ සවිස්තරාත්මක රෝග විනිශ්චය සිදු කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.

දෝෂ කේතයක රෝග ලක්ෂණ මොනවාද? P0812?

DTC P0812 සඳහා පහත රෝග ලක්ෂණ ඇතුළත් විය හැක:

 • ප්‍රතිලෝම ගියර් වලට ප්‍රවේශ විය නොහැකි වීම: සම්ප්‍රේෂණයේදී සුදුසු ගියරය තෝරා ගත්තද වාහනය පිටුපසට තැබීමට නොහැකි විය හැක.
 • ස්වයංක්‍රීය සම්ප්‍රේෂණ ගැටළු: ඔබේ වාහනය ස්වයංක්‍රීය සම්ප්‍රේෂණයකින් සමන්විත නම්, සම්ප්‍රේෂණය රළු මාරුවීම් හෝ අස්ථාවරත්වය අත්විඳිය හැක.
 • අක්‍රමිකතා දර්ශකය දැල්වෙයි: සම්ප්‍රේෂණ පාලන පද්ධතියේ ගැටලූවක් පවතින බව අඟවමින් පිරික්සුම් එන්ජින් ආලෝකය (හෝ වෙනත් සම්ප්‍රේෂණ ආශ්‍රිත ආලෝකය) දැල්විය හැක.
 • වාහන නැවැත්වීමේ මාදිලියට ඇතුළු වීමට නොහැකි වීම: සම්ප්‍රේෂණයේ වාහන නැවැත්වීමේ යාන්ත්‍රණයේ ගැටළු ඇති විය හැකි අතර, මෝටර් රථය පාර්ක් මාදිලියට දැමීමේදී දුෂ්කරතා ඇති විය හැකිය.
 • අසාමාන්ය ශබ්ද හෝ කම්පන: සමහර අවස්ථාවලදී, සංඥා නොගැලපීම හේතුවෙන් ප්‍රතිලෝම ආම්පන්න යෙදීමට උත්සාහ කිරීමේදී අසාමාන්‍ය ශබ්ද හෝ කම්පන ඇති විය හැක.

ඔබ ඉහත ලැයිස්තුගත කර ඇති රෝග ලක්ෂණ කිසිවක් දුටුවහොත් හෝ ඔබට P0812 කරදර කේතයක් ඇති බවට සැක කරන්නේ නම්, ගැටලුව හඳුනා ගැනීමට සහ අලුත්වැඩියා කිරීමට ඔබ මෝටර් රථ අලුත්වැඩියා වෘත්තිකයෙකු සම්බන්ධ කර ගැනීම නිර්දේශ කෙරේ.

දෝෂ කේතයක් හඳුනා ගන්නේ කෙසේද P0812?

DTC P0812 හඳුනා ගැනීමට සහ විසඳීමට පහත ප්‍රවේශය නිර්දේශ කෙරේ:

 1. ප්‍රතිලෝම ආලෝක ස්විචය පරීක්ෂා කිරීම: නිවැරදි ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා ප්‍රතිලෝම ආලෝක ස්විචය පරීක්ෂා කරන්න. ප්‍රතිලෝමව යෙදී ඇති විට ස්විචය සක්‍රිය වී නිවැරදි සංඥා නිපදවන බවට වග බලා ගන්න.
 2. රැහැන් සහ සම්බන්ධක පරීක්ෂා කිරීම: සම්ප්‍රේෂණ පාලන මොඩියුලයට (TCM) ප්‍රතිලෝම ආලෝක ස්විචය සම්බන්ධ කරන රැහැන් පරීක්ෂා කරන්න. කැඩීම්, විඛාදන හෝ හානි සඳහා පරීක්ෂා කරන්න. සම්බන්ධක හොඳින් සම්බන්ධ වී ඇති අතර ඔක්සිකරණයෙන් තොර බවට වග බලා ගන්න.
 3. සම්ප්රේෂණ පද්ධති ස්කෑන්: P0812 කේතයේ හේතුව තීරණය කිරීමට උපකාර විය හැකි වෙනත් කරදර කේත සඳහා සම්ප්‍රේෂණ පාලන පද්ධතිය පරිලෝකනය කිරීමට OBD-II ස්කෑනරයක් භාවිතා කරන්න.
 4. ගියර් තෝරාගැනීමේ සහ මාරු කිරීමේ යාන්ත්‍රණයේ ස්ථාන සංවේදක පරීක්ෂා කිරීම: නිවැරදි ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා ගියර් තේරීම් සහ මාරු ස්ථාන සංවේදක පරීක්ෂා කරන්න. ඔවුන් යාන්ත්‍රණවල පිහිටීම නිවැරදිව ලියාපදිංචි කර සුදුසු සංඥා TCM වෙත සම්ප්‍රේෂණය කරන බවට වග බලා ගන්න.
 5. TCM රෝග විනිශ්චය: සම්ප්‍රේෂණ පාලන මොඩියුලය (TCM) එහි ක්‍රියාකාරිත්වය සහ එහි ක්‍රියාකාරිත්වයේ කිසියම් දෝෂයක් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කිරීම සඳහා රෝග විනිශ්චයක් සිදු කරන්න.
 6. ගියර් පෙට්ටිය පරීක්ෂා කිරීම: අවශ්ය නම්, P0812 කේතයට හේතු විය හැකි ගැටළු සඳහා සම්ප්රේෂණයම පරීක්ෂා කර හඳුනා ගන්න.

දුෂ්කරතා ඇති විට හෝ වඩාත් සවිස්තරාත්මක රෝග විනිශ්චය සඳහා අවශ්ය නම්, සුදුසුකම් ලත් මෝටර් රථ කාර්මිකයෙකු හෝ බලයලත් සේවා මධ්යස්ථානයක් සම්බන්ධ කර ගැනීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.

රෝග විනිශ්චය දෝෂ

DTC P0812 රෝග විනිශ්චය කිරීමේදී, පහත දෝෂ ඇතිවිය හැක:

 • ප්‍රතිලෝම ස්විච් ක්‍රියා විරහිත වීම: දෝෂය ප්‍රතිලෝම ආලෝක ස්විච් සංඥා වල වැරදි අර්ථකථනය නිසා විය හැක. ස්විචය නිවැරදිව ක්‍රියා කරන නමුත් P0812 කේතය තවමත් දිස්වන්නේ නම්, මෙය වැරදි රෝග විනිශ්චයකට හේතු විය හැක.
 • රැහැන් හෝ සම්බන්ධක සමඟ ගැටළු: දෝෂ සහිත රැහැන් හෝ සම්බන්ධක ප්‍රතිලෝම ආලෝක ස්විචය නිවැරදිව කියවීමට නොහැකි වීමට හේතු විය හැක, එය P0812 කේතය දිස්වීමට හේතු විය හැක.
 • ගියර් තෝරාගැනීමේ සහ මාරු කිරීමේ යාන්ත්‍රණවල පිහිටුම් සංවේදකවල වැරදි අර්ථකථනය: ගියර් සිලෙක්ටර් සහ ෂිෆ්ට් පොසිෂන් සෙන්සර් නිසියාකාරව ක්‍රියා නොකරන්නේ නම්, මෙය වැරදි රෝග විනිශ්චයකට ද හේතු විය හැක.
 • TCM සමඟ ගැටළු: සම්ප්‍රේෂණ පාලන මොඩියුලයේ (TCM) අක්‍රමිකතා හෝ දෝෂ සංඥා වැරදි ලෙස අර්ථකථනය කිරීමට සහ P0812 කේතයේ පෙනුමට හේතු විය හැක.
 • සම්ප්රේෂණ ගැටළු: ගෙවී ගිය මාරු යාන්ත්‍රණ හෝ ගියර් තේරීම් වැනි ඇතැම් සම්ප්‍රේෂණ ගැටළු ද P0812 ඇති කළ හැක.

රෝග විනිශ්චය දෝෂ මඟහරවා ගැනීම සඳහා, එක් එක් සංරචක ක්රමානුකූලව පරීක්ෂා කිරීම සහ P0812 දෝෂයේ හේතුව නිවැරදිව තීරණය කිරීම සඳහා විශේෂිත මෙවලම් සහ උපකරණ භාවිතා කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.

දෝෂ කේතය කෙතරම් බරපතලද? P0812?

ගැටළු කේතය P0812 ප්‍රතිලෝම ආදාන සංඥාව සමඟ ගැටළුවක් පෙන්නුම් කරයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ප්‍රතිලෝමයට ප්‍රවේශ විය නොහැකි හෝ නිවැරදිව ක්‍රියා නොකරනු ඇති බව විය හැකි වුවද, බොහෝ අවස්ථාවලදී මෙය වාහනය බිඳ වැටීමට හෝ නිසි ලෙස ක්‍රියා නොකිරීමට හේතු වන තීරණාත්මක ගැටළුවක් නොවේ. කෙසේ වෙතත්, මෙය රියදුරුට අපහසුතාවයක් ඇති කළ හැකි අතර සම්ප්රේෂණය නිසි ලෙස ක්රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම සඳහා අලුත්වැඩියා කිරීම අවශ්ය වේ.

P0812 කේතය නොසලකා හරිනු ලැබුවහොත්, එය සම්ප්රේෂණය සහ එහි සංරචක සමඟ තවදුරටත් ගැටළු ඇති කළ හැකි අතර, වාහනයේ සමස්ත විශ්වසනීයත්වය සහ කාර්ය සාධනය කෙරෙහි බලපායි. එමනිසා, හැකි ඉක්මනින් මෙම දෝෂ කේතයේ හේතුව හඳුනා ගැනීම සහ ඉවත් කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.

කේතය ඉවත් කිරීමට උපකාර වන අලුත්වැඩියාව කුමක්ද? P0812?

P0812 කරදර කේතය දෝශ නිරාකරණය විශේෂිත හේතුව, සාමාන්‍ය පියවර කිහිපයක් සහ හැකි අලුත්වැඩියා ක්‍රියාමාර්ග මත රඳා පවතී:

 1. ප්‍රතිලෝම ආලෝක ස්විචය පරීක්ෂා කිරීම සහ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම: ප්‍රතිලෝම ආලෝක ස්විචය දෝෂ සහිත නම් හෝ නිවැරදි සංඥා නිපදවන්නේ නැතිනම් එය ප්‍රතිස්ථාපනය කළ යුතුය.
 2. රැහැන් සහ සම්බන්ධක පරීක්ෂා කිරීම සහ අලුත්වැඩියා කිරීම: බිඳීම්, විඛාදන හෝ හානි සඳහා TCM වෙත ප්‍රතිලෝම ආලෝක ස්විචය සම්බන්ධ කරන රැහැන් පරීක්ෂා කරන්න. අවශ්ය නම්, හානියට පත් සංරචක ප්රතිස්ථාපනය කරන්න.
 3. රෝග විනිශ්චය සහ ප්රතිස්ථාපනය TCM: ගැටළුව TCM සමඟ තිබේ නම්, එය විශේෂිත උපකරණ භාවිතයෙන් රෝග විනිශ්චය කළ යුතු අතර අවශ්ය නම් ප්රතිස්ථාපනය කළ යුතුය.
 4. ගියර් පෙට්ටිය පරීක්ෂා කිරීම සහ අලුත්වැඩියා කිරීම: අවශ්‍ය නම්, ගියර් තේරීම් හෝ මාරු යාන්ත්‍රණ සමඟ ඇති ගැටළු වැනි P0812 කේතය දිස්වීමට හේතු විය හැකි ගැටළු නිවැරදි කිරීමට සම්ප්‍රේෂණය හඳුනාගෙන අලුත්වැඩියා කරන්න.
 5. මෘදුකාංගය යාවත්කාලීන කිරීම: සමහර අවස්ථාවලදී, ගැටළුව TCM මෘදුකාංගයට සම්බන්ධ විය හැක. මෘදුකාංගය යාවත්කාලීන කිරීම ගැටළුව විසඳීමට උපකාරී වේ.

විශේෂයෙන්ම සම්ප්‍රේෂණ රෝග විනිශ්චය හෝ TCM ප්‍රතිස්ථාපනය අවශ්‍ය නම්, අලුත්වැඩියා කිරීම වෘත්තීය මෝටර් රථ කාර්මික ශිල්පියෙකු හෝ කාර්මිකයෙකු විසින් සිදු කළ යුතුය.

P0812 එන්ජින් කේතය හඳුනාගෙන නිවැරදි කරන්නේ කෙසේද - OBD II ගැටළු කේතය පැහැදිලි කරන්න

P0812 - වෙළඳ නාමය-විශේෂිත තොරතුරු

P0812 කරදර කේතය පිළිබඳ තොරතුරු වාහනයේ නිශ්චිත නිෂ්පාදනය සහ ආකෘතිය අනුව වෙනස් විය හැක, විවිධ වෙළඳ නාම සඳහා කේත සඳහා උදාහරණ කිහිපයක් මෙන්න:

මේවා සාමාන්‍ය විකේතනයන් පමණක් වන අතර විවිධ මාදිලි සහ මෝටර් රථ නිෂ්පාදනයේ වසර සඳහා කේතයේ විශේෂතා වෙනස් විය හැකිය. P0812 කේතය පිළිබඳ නිවැරදි තොරතුරු සඳහා, ඔබේ නිශ්චිත වාහන නිෂ්පාදනය සහ ආකෘතිය සඳහා අලුත්වැඩියා සහ සේවා ලේඛන වෙත යොමු කිරීම හෝ විශේෂිත ස්කෑනර් සහ වාහන රෝග විනිශ්චය මෘදුකාංග භාවිතා කිරීම නිර්දේශ කෙරේ.

අදහස් එක් කරන්න