පරිශීලකское соглашение

මෙම පරිශීලක ගිවිසුම (මෙතැන් සිට ගිවිසුම ලෙස හැඳින්වේ) දැන්වීම්, සමාලෝචන, කෙටි පණිවිඩ පළ කිරීම සඳහා AvtoTachki.com ද්වාරයෙහි පරිපාලනය (මෙතැන් සිට පරිපාලනය ලෙස හැඳින්වේ) සහ පුද්ගලයෙකු (මෙතැන් සිට පරිශීලකයා ලෙස හැඳින්වේ) අතර සම්බන්ධය පාලනය කරයි. (මෙතැන් සිට ද්‍රව්‍ය ලෙස හැඳින්වේ) අන්තර්ජාලයේ ඇති වෙබ් අඩවියක https://avtotachki.com/ (මෙතැන් සිට වෙබ් අඩවිය ලෙස හැඳින්වේ), මෙන්ම මෙම වෙබ් අඩවියේ වෙනත් ඕනෑම භාවිතයක් සඳහා. පරිශීලකයා යනු මෙම පරිශීලක ගිවිසුමට නිසි ලෙස ප්‍රවේශ වී වෙබ් අඩවියේ ස්ථානගත කිරීම සඳහා ද්‍රව්‍ය එකක් හෝ කිහිපයක් යවා ඇති පුද්ගලයෙකි. යුක්රේනයේ වත්මන් නීති සම්පාදනය සැලකිල්ලට ගනිමින් නීති සකස් කර ඇත.

ප්‍රධාන කරුණු:

 • අඩවි පරිපාලනය විසින් එහි හැසිරීමේ නීති රීති තීරණය කරන අතර ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අමුත්තන්ගෙන් ඉල්ලා සිටීමේ අයිතිය රඳවා තබා ගනී.
 • වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වීමේදී ගිවිසුමේ පාඨය පරිශීලකයාට ප්‍රදර්ශනය කෙරේ. ලියාපදිංචියේදී "පරිශීලක ගිවිසුමේ කොන්දේසි මම පිළිගනිමි" යන ක්ෂේත්රය ඉදිරිපිට සලකුණු කොටුවක් තැබීමෙන් පරිශීලකයා එහි කොන්දේසි වලට එකඟ වූ බව ප්රකාශ කිරීමෙන් පසු ගිවිසුම බලාත්මක වේ.
 • පරිපාලනය විසින් ස්ථානගත කිරීම සඳහා ද්‍රව්‍ය භාරගන්නේ ඒවා එකතු කරන පරිශීලකයා මෙම ගිවිසුමට සම්බන්ධ වීමෙන් පසුව පමණි.
 • නීති රීති නොසලකා හැරීම ඒවා අනුගමනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයෙන් නිදහස් නොවේ. වෙබ් අඩවියේ ඕනෑම පණිවිඩයක් ස්වයංක්‍රීයව පළ කිරීමෙන් අදහස් වන්නේ මෙම නීති සමඟ ඇති ඔබේ එකඟතාවය සහ ඒවාට අනුකූල වීමේ අවශ්‍යතාවයයි.
 • අඩවි පරිපාලනය පරිශීලකයාට ඔවුන්ගේ ද්‍රව්‍ය AvtoTachki.com ද්වාරයෙහි නොමිලේ පළ කිරීමට අවස්ථාව ලබා දෙයි.
 • පරිශීලකයා සිය ද්‍රව්‍ය වෙබ් අඩවියේ පළ කරන අතර කිසිදු සම්පතක් ගෙවීමකින් තොරව මෙම සම්පත තුළ ඇති ද්‍රව්‍ය සඳහා පුළුල් ප්‍රවේශයක් ලබා දීමේ අයිතිය පරිපාලනයට පැවරේ.
 • පරිශීලකයාගේ ද්‍රව්‍ය, වෙළඳ දැන්වීම් බැනර් සහ දැන්වීම් අඩංගු පිටුවල පළ කිරීමට, වෙළඳ දැන්වීම් තැබීම සඳහා ද්‍රව්‍ය වෙනස් කිරීමට පරිපාලනයට අයිතියක් ඇති බව පරිශීලකයා එකඟ වේ.
 • වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වීමෙන් හෝ වෙබ් අඩවියේ විවිධ සේවාවන් භාවිතා කිරීමෙන් පරිශීලකයාට ඔහුගේ පුද්ගලික දත්ත මාරු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඇඟවුම් කරයි, පරිශීලකයා යුක්‍රේනයේ නීතියට අනුකූලව “පුද්ගලික දත්ත ආරක්ෂා කිරීම මත” ඔහුගේ පුද්ගලික දත්ත සැකසීමට එකඟ වේ.

සම්පත භාවිතා කිරීම:

 • ඔවුන්ගේ වලංගු ඊමේල් ලිපිනය සමඟ අද්විතීය අන්වර්ථ නාමයක් යටතේ ලියාපදිංචි වන ඕනෑම කෙනෙකුට වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ක්‍රියාකාරී සම්පත් භාවිතා කළ හැකිය.
 • සෑම වෙබ් අඩවි ආගන්තුකයෙකුටම වෙබ් අඩවියේ අදහස් ප්‍රකාශ කළ හැකි අතර, විශේෂ ක්ෂේත්‍රයක ඔහුගේ සැබෑ නම හෝ අන්වර්ථ නාමයක් ("අන්වර්ථ නාමය") සඳහන් කරන්න.
 • වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි පරිශීලකයින්ගේ ඊමේල් ලිපින භාවිතා කිරීමට පරිපාලනය කටයුතු කරයි (වෙබ් අඩවියේ පරිශීලක ගිණුමක් සක්‍රිය / අක්‍රිය කිරීම පිළිබඳ පණිවිඩ ඇතුළුව) සහ වෙනත් අරමුණු සඳහා.
 • වෙනත් ආකාරයකින් ස්ථාපිත වන තුරු, ද්‍රව්‍ය සඳහා වන සියළුම පුද්ගලික දේපල සහ දේපල නොවන අයිතිවාසිකම් ඒවා පළ කළ පරිශීලකයාට අයත් වේ. වෙනත් පුද්ගලයින්ගේ කෘති නීති විරෝධී ලෙස භාවිතා කිරීම සහ ස්ථානගත කිරීම සඳහා යුක්රේනයේ වර්තමාන නීති මගින් ස්ථාපිත කර ඇති වගකීම් පිළිබඳව පරිශීලකයාට අනතුරු අඟවනු ලැබේ. ද්‍රව්‍ය පළ කළ පරිශීලකයා ඔවුන්ගේ අයිතිකරු නොවන බව තහවුරු වී ඇත්නම්, ලිඛිත දැනුම්දීමක් (ඉල්ලුම) තැපෑලෙන් (විද්‍යුත් තැපෑලෙන්) ලැබුණු දින සිට දින තුනක් ඇතුළත නීතිමය අයිතිය දරන්නාගේ පළමු ඉල්ලීම පරිදි මෙම ද්‍රව්‍ය නිදහස් ප්‍රවේශයෙන් ඉවත් කරනු ලැබේ.
 • වෙබ් අඩවියේ ඇති ඔහුගේ ගිණුම අක්‍රිය කරන ලෙස පරිශීලකයාට පරිපාලනයෙන් ඉල්ලා සිටිය හැකිය. අක්‍රිය කිරීම පරිශීලක ගිණුමක් සංරක්ෂණය සමඟ තාවකාලිකව අවහිර කිරීමක් ලෙස වටහා ගත යුතුය (අඩවි දත්ත ගබඩාවෙන් පරිශීලක තොරතුරු මකා නොදමමින්). ගිණුම අක්‍රිය කිරීම සඳහා, පරිශීලකයා ගිණුම අක්‍රිය කරන ලෙස ඉල්ලීමක් කරමින් පරිශීලකයාගේ ගිණුම ලියාපදිංචි කර ඇති තැපැල් පෙට්ටියේ සිට වෙබ් අඩවියේ උපකාරක සේවාවට ලිපියක් ලිවිය යුතුය.
 • වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචිය යථා තත්වයට පත් කිරීම සඳහා (පරිශීලක ගිණුම සක්‍රීය කිරීම), පරිශීලකයාගේ ගිණුම ලියාපදිංචි කර ඇති තැපැල් පෙට්ටියේ සිට පරිශීලකයාගේ ගිණුම සක්‍රීය කිරීම සඳහා ඉල්ලීමක් සමඟ පරිශීලක අඩවි සහාය සේවාවට ලිපියක් ලිවිය යුතුය.

අන්තර් ක්‍රියාකාරී අඩවි සම්පත්:

 • වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ක්‍රියාකාරී සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ සම්පත් මාතෘකාවේ ඇති මාතෘකාව පිළිබඳ අදහස් හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා ය.
 • වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ක්‍රියාකාරී සම්පත් වල සහභාගිවන්නන්ට තමන්ගේම කෙටි පණිවිඩ නිර්මාණය කළ හැකි අතර, වෙනත් පරිශීලකයින් විසින් පළ කරන ලද පණිවුඩවල මාතෘකාව පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම් සහ අදහස් හුවමාරු කර ගැනීම, මෙම නීති රීති සහ යුක්‍රේනයේ නීති සම්පාදනය කිරීම.
 • සාකච්ඡාවට භාජනය වන මාතෘකාවට සම්බන්ධ නොවන පණිවිඩ තහනම් නොවේ, නමුත් පිළිගන්නේද නැත.

වෙබ් අඩවිය තහනම්ය:

 • ප්‍රචණ්ඩ ලෙස වෙනස් කිරීම හෝ ව්‍යවස්ථාමය නියෝගය පෙරලා දැමීම හෝ රාජ්‍ය බලය අත්පත් කර ගැනීම සඳහා වන ඉල්ලීම්; යුක්රේනයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින් ස්ථාපිත කර ඇති නියෝගය උල්ලං violation නය කිරීම, යුක්‍රේනයේ පරිපාලන දේශසීමා හෝ රාජ්‍ය දේශසීමාවේ වෙනස්කම් ඉල්ලා සිටී; සංහාර, ගිනි තැබීම්, දේපළ විනාශ කිරීම, ගොඩනැගිලි හෝ ව්‍යුහයන් අත්පත් කර ගැනීම, පුරවැසියන් බලහත්කාරයෙන් ඉවත් කිරීම; ආක‍්‍රමණය සඳහා හෝ මිලිටරි ගැටුමක් මුදා හැරීමට ඉල්ලා සිටී.
 • ඕනෑම කෙනෙකුට, විශේෂයෙන් දේශපාලන politicians යින්, නිලධාරීන්, මාධ්‍යවේදීන්, සම්පත් භාවිතා කරන්නන්, ජාතික, ජනවාර්ගික, වාර්ගික හෝ ආගමික අනුග්‍රහය මත පදනම් වූ ස්වෝත්තමවාදී ප්‍රකාශ මෙන්ම සෘජු හා වක්‍ර අපහාස.
 • අසභ්‍ය, අසභ්‍ය, කාමුක හෝ ලිංගික භාෂාව.
 • ලිපි වල කතුවරුන් සහ සම්පතේ සියලුම සහභාගිවන්නන් කෙරෙහි ඇති ඕනෑම අහිතකර හැසිරීමකි.
 • සම්පතෙහි අනෙකුත් සහභාගිවන්නන්ගෙන් හිතාමතාම තියුණු ප්‍රතිචාරයක් ඇති කිරීම අරමුණු කරගත් ප්‍රකාශ.
 • එවැනි වෙළඳ දැන්වීමක් හෝ පණිවිඩයක් සඳහා අඩවි පරිපාලනයෙන් විශේෂ අවසරයක් ලබාගෙන ඇත්නම් මිස වෙළඳ ප්‍රචාරණ, වාණිජ පණිවිඩ මෙන්ම තොරතුරු භාරයක් නොමැති සහ සම්පත් විෂයයට සම්බන්ධ නොවන පණිවිඩ.
 • යුක්රේනය නීතිගත කිරීම මගින් තහනම් කර ඇති ඕනෑම පණිවිඩ සහ වෙනත් ක්‍රියා.
 • AvtoTachki.com ද්වාරයේ සේවකයින් සහ අයිතිකරුවන් ද ඇතුළුව ප්‍රමාණවත් අයිතිවාසිකම් නොමැතිව වෙනත් පුද්ගලයෙකු හෝ සංවිධානයක සහ / හෝ ප්‍රජාවක නියෝජිතයෙකු ලෙස පෙනී සිටීම මෙන්ම ඕනෑම විෂයයක හෝ වස්තුවක දේපල හා ලක්ෂණ පිළිබඳව නොමඟ යැවීම.
 • පරිශීලකයාට නීතියෙන් හෝ කිසිදු ගිවිසුම්ගත සම්බන්ධතාවයකට අනුකූලව ලබා දීමට අයිතියක් නැති, මෙන්ම ඕනෑම පේටන්ට් බලපත්‍රයක්, වෙළඳ ලකුණක්, වෙළඳ රහසක්, ප්‍රකාශන හිමිකමක් හෝ වෙනත් හිමිකාර අයිතිවාසිකම් සහ / හෝ ප්‍රකාශන හිමිකම සහ අදාළ අයිතීන් උල්ලං that නය කරන ද්‍රව්‍ය පළ කිරීම. තෙවන පාර්ශවීය අයිතිවාසිකම් සමඟ.
 • විශේෂ ආකාරයකින් අවසර ලත් නොවන ස්ථාන තැබීම, අයාචිත තැපැල්, "පිරමීඩ" යෝජනා ක්‍රම, "සන්තෝෂයේ ලිපි"; අනවසරයෙන් ප්‍රවේශ වීම සඳහා ඕනෑම පරිගණකයක හෝ විදුලි සංදේශන උපකරණයක හෝ වැඩ සටහන් වල ක්‍රියාකාරිත්වය උල්ලංඝනය කිරීමට, විනාශ කිරීමට හෝ සීමා කිරීමට සැලසුම් කර ඇති පරිගණක කේත අඩංගු ද්‍රව්‍ය මෙන්ම වාණිජ මෘදුකාංග නිෂ්පාදන සඳහා අනුක්‍රමික අංක, පිවිසුම්, මුරපද සහ වෙනත් ආකාරයකින් ගෙවීම් සඳහා ප්‍රවේශය ලබා ගැනීම. අන්තර්ජාලයේ සම්පත්.
 • අදාළ වන ඕනෑම දේශීය, ප්‍රාන්ත හෝ ජාත්‍යන්තර නීතියක් හිතාමතා හෝ අහම්බෙන් උල්ලං violation නය කිරීම.

පාලනය:

 • අන්තර්ක්‍රියාකාරී සම්පත් (අදහස්, සමාලෝචන, නිවේදන, බ්ලොග් ආදිය) පශ්චාත් නවීකරණය කර ඇත, එනම් උපපරිපාලක වරු සම්පතෙහි පළ කිරීමෙන් පසු පණිවිඩ කියවයි.
 • පණිවිඩය කියවා ඇති උපපරිපාලක වරු එය සම්පතේ නීති උල්ලං lates නය කරන බව විශ්වාස කරන්නේ නම්, එය මකා දැමීමට ඔහුට අයිතියක් ඇත.

අවසාන විධිවිධාන:

 • මෙම නීති රීති වෙනස් කිරීමේ අයිතිය පරිපාලනය සතුය. මෙම අවස්ථාවේදී, වෙනස්කම් පිළිබඳ අනුරූප පණිවිඩයක් වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.
 • මෙම නීති ක්‍රමානුකූලව උල්ලං who නය කරන සහභාගිවන්නෙකුගේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමේ අයිතිය අඩවි පරිපාලනය විසින් අවලංගු කළ හැකිය.
 • අඩවි භාවිතා කරන්නන්ගේ ප්‍රකාශ සඳහා අඩවි පරිපාලනය වගකිව යුතු නොවේ.
 • සම්පත් වැඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඕනෑම වෙබ් අඩවි සාමාජිකයෙකුගේ කැමැත්ත සහ යෝජනා සැලකිල්ලට ගැනීමට පරිපාලනය සැමවිටම සූදානම් ය.
 • ඒවා පළ කළ සහභාගිවන්නා වෙබ් අඩවියේ පණිවිඩ සඳහා වගකිව යුතුය.
 • පරිපාලනය වෙබ් අඩවියේ අඛණ්ඩ ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීමට උත්සාහ කරයි, නමුත් පරිශීලකයා විසින් පළ කරන ලද ද්‍රව්‍යවල සම්පූර්ණ හෝ අර්ධ වශයෙන් නැතිවීම මෙන්ම සේවාවේ ප්‍රමාණවත් ගුණාත්මකභාවය හෝ වේගය සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු නොවේ.
 • වෙබ් අඩවියේ පළ කර ඇති ද්‍රව්‍ය සඳහා ඔහු සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතු බව පරිශීලකයා එකඟ වේ. ද්‍රව්‍යවල අන්තර්ගතය සහ ඒවා නීතිමය අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූල වීම, ප්‍රකාශන හිමිකම් උල්ලං ment නය කිරීම, භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා අනවසරයෙන් ලකුණු භාවිතා කිරීම (වෙළඳ ලකුණු), සමාගම් නාම සහ ඒවායේ ලාංඡන මෙන්ම ද්‍රව්‍ය ස්ථානගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් තෙවන පාර්ශවයන්ගේ අයිතිවාසිකම් උල්ලං lations නය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පරිපාලනය වගකිව යුතු නොවේ. අඩවියේ. ද්‍රව්‍ය ස්ථානගත කිරීම හා සම්බන්ධ තෙවන පාර්ශවයන්ගෙන් හිමිකම් ලැබුනහොත්, පරිශීලකයා ස්වාධීනව සහ ඔහුගේ වියදමින් මෙම හිමිකම් පියවනු ඇත.
 • ගිවිසුම යනු පරිශීලකයා සහ පරිපාලනය අතර නීත්‍යානුකූල බැඳීමක් වන අතර වෙබ් අඩවියේ පළ කිරීම සඳහා ද්‍රව්‍ය සැපයීම සඳහා පරිශීලකයාට කොන්දේසි නියාමනය කරයි. පරිශීලකයා විසින් පළ කරන ලද ද්‍රව්‍ය සඳහා තෙවන පාර්ශවයන්ගේ හිමිකම් පිළිබඳව පරිශීලකයාට දැනුම් දීමට පරිපාලනය කටයුතු කරයි. පරිශීලකයා විසින් ද්‍රව්‍ය ප්‍රකාශයට පත්කිරීමේ අයිතිය පරිපාලනයට ලබා දීමට හෝ ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරයි.
 • ගිවිසුම සම්බන්ධ විය හැකි සියලු ආරවුල් යුක්රේන නීතියේ සම්මතයන්ට අනුකූලව විසඳනු ලැබේ.
 • වෙබ් අඩවියේ කිසියම් ද්‍රව්‍යයක් පළ කිරීම සම්බන්ධව පරිපාලනයේ හෝ තෙවන පාර්ශවයන්ගේ ක්‍රියා හේතුවෙන් ඔහුගේ අයිතිවාසිකම් සහ අවශ්‍යතා උල්ලං has නය වී ඇති බව විශ්වාස කරන පරිශීලකයෙකු ආධාරක සේවාවට හිමිකම් පෑමක් යවයි. නෛතික ප්‍රකාශන හිමිකරුගේ පළමු ඉල්ලීම පරිදි එම තොරතුරු නිදහස් ප්‍රවේශයෙන් වහාම ඉවත් කරනු ලැබේ. පරිශීලක ගිවිසුම පරිපාලනය විසින් ඒකපාර්ශ්විකව වෙනස් කළ හැකිය. ගිවිසුමේ සංශෝධිත අනුවාදය AvtoTachki.com වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කළ මොහොතේ සිට, ගිවිසුමේ වෙනස් වූ නියමයන් පිළිබඳව පරිශීලකයාට දැනුම් දෙනු ලැබේ.

ප්‍රකාශන හිමිකරුවන්

AvtoTachki.com වෙබ් අඩවියේ ඇති මෙම හෝ එම ද්‍රව්‍යයේ ප්‍රකාශන හිමිකම් හිමිකරු ඔබ නම් සහ ඔබේ තොරතුරු දිගටම නොමිලයේ ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නොවන්නේ නම්, එය ඉවත් කිරීමට සහාය වීමට හෝ මෙය සැපයීමේ කොන්දේසි සාකච්ඡා කිරීමට අපගේ ද්වාරය සූදානම්ය. පරිශීලකයින්ට ද්‍රව්‍ය. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ඔබට help@AvtoTachki.com විද්‍යුත් තැපෑලෙන් කර්තෘ කාර්යාලය හා සම්බන්ධ විය යුතුය

සියලු ගැටලු හැකි ඉක්මනින් විසඳීම සඳහා, ඔබට ප්‍රකාශන හිමිකම ඇති දේ සඳහා ඔබට අයිතියක් ඇති බවට ලේඛනමය සාක්ෂි ලබා දෙන ලෙස අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිමු: මුද්‍රාවක් සහිත ස්කෑන් කරන ලද ලේඛනයක්, හෝ මෙම තොරතුරු වල ප්‍රකාශන හිමිකරු ලෙස ඔබව අනන්‍ය ලෙස හඳුනා ගැනීමට ඉඩ සලසන වෙනත් තොරතුරු.

පැමිණෙන සියලුම ඉල්ලීම් ඒවා ලැබෙන අනුපිළිවෙලෙහි සලකා බලනු ලැබේ. අවශ්ය නම්, අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ හා සම්බන්ධ වන්නෙමු.