රහස්යතා ගිවිසුම

 1. ගිවිසුමේ විෂය.
  • මෙම ගිවිසුම AvtoTachki.com වෙබ් අඩවිය සඳහා වලංගු වන අතර මෙම වෙබ් අඩවි වල පරිශීලකයා සහ අඩවි වල හිමිකරු අතර අවසන් වේ (මෙතැන් සිට AvtoTachki.com)
  • මෙම ගිවිසුම මඟින් පරිශීලකයාගේ පුද්ගලික දත්ත සහ වෙබ් අඩවි භාවිතා කරන්නන්ගෙන් AvtoTachki.com වෙත ලැබෙන වෙනත් තොරතුරු ලැබීම, ගබඩා කිරීම, සැකසීම, භාවිතා කිරීම සහ අනාවරණය කිරීම සඳහා වූ ක්‍රියා පටිපාටිය ස්ථාපිත කරයි. පුද්ගලික දත්ත පරිශීලකයා විසින් පුරවා ඇත.
  • AvtoTachki.com තොරතුරු, නිවේදනය, වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම සඳහා පරිශීලකයා මෙම ගිවිසුම ප්‍රවේශමෙන් කියවා එහි නියමයන් සමඟ ඔහුගේ සම්පූර්ණ එකඟතාවය ප්‍රකාශ කළ යුතුය. මෙම ගිවිසුමට පූර්ණ කැමැත්ත තහවුරු කිරීම යනු පරිශීලකයා විසින් වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමයි.
  • මෙම ගිවිසුමේ නියමයන්ට එකඟ නොවන්නේ නම් හෝ තොරතුරු ලබා ගැනීමට, දැන්වීම් පළ කිරීමට, වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමට පරිශීලකයාට අයිතියක් නැත, නැතහොත් ගිවිසුම්වලට එළඹීමට ඔහුට අයිතියක් ඇති විට ඔහු නීතිමය වයසට නොපැමිණියේ නම් හෝ තොරතුරු පළ කරන සමාගමේ බලයලත් පුද්ගලයෙකු නොවේ නම්, නිවේදනය.
  • වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන වෙබ් අඩවි වල තොරතුරු පළ කිරීමෙන්, පරිශීලකයා පුද්ගලික දත්ත වලට ඇතුල් වීමෙන් හෝ මෙම දත්ත වෙනත් ආකාරයකින් ලබා දීමෙන් සහ / හෝ වෙබ් අඩවිය තුළ කිසියම් ක්‍රියාවක් සිදු කිරීමෙන් සහ / හෝ වෙබ් අඩවියේ ඕනෑම කොටසක් භාවිතා කිරීමෙන් පරිශීලකයා සිය නිසැක කැමැත්ත ලබා දෙයි මෙම ගිවිසුමේ නියමයන්ට අනුව සහ මෙම ගිවිසුමේ නියමයන් යටතේ පරිශීලකයාගේ පුද්ගලික දත්ත ලබා ගැනීමට, ගබඩා කිරීමට, සැකසීමට, භාවිතා කිරීමට සහ අනාවරණය කිරීමට AvtoTachki.com හට අයිතිය ලබා දෙයි.
  • මෙම ගිවිසුම නියාමනය නොකරන අතර AvtoTachki.com විසින් පරිශීලකයාගේ පුද්ගලික දත්ත ලැබීම, ගබඩා කිරීම, සැකසීම, භාවිතය සහ අනාවරණය කිරීම සහ AvtoTachki.com සතු හෝ ක්‍රියාත්මක නොවන තෙවන පාර්ශවයන්ට සහ සේවකයින් නොවන පුද්ගලයින්ට වෙනත් කිසිදු තොරතුරක් සඳහා වගකිව යුතු නොවේ. AvtoTachki .com හි, පරිශීලකයා AvtoTachki.com හෝ ප්‍රවෘත්ති පත්‍රය භාවිතා කරමින් මෙම පුද්ගලයින්ගේ වෙබ් අඩවි, භාණ්ඩ හෝ සේවාවන් වෙත ප්‍රවේශ වී ඇතත්. මෙම ගිවිසුම අවබෝධ කර ගැනීමේදී රහස්‍ය වන්නේ වෙබ් අඩවියේ දත්ත ගබඩාවේ සංකේතාත්මක තත්වයක ගබඩා කර ඇති තොරතුරු පමණක් වන අතර එය ලබා ගත හැක්කේ AvtoTachki.com වෙත පමණි.
  • ඔහුගේ පුද්ගලික දත්ත සහ බලය පැවරීමේ දත්තවල ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ ඔහුගේ නොසැලකිලිමත් ආකල්පයේ දී, තෙවන පාර්ශවයන්ට ගිණුමට අනවසරයෙන් පිවිසිය හැකි අතර පුද්ගලික සහ වෙනත් පරිශීලක දත්ත ලබා ගත හැකි බව පරිශීලකයා පිළිගනී. එවැනි ප්‍රවේශයන් නිසා සිදුවන හානිවලට AvtoTachki.com වගකිව යුතු නොවේ.
 2. පුද්ගලික දත්ත ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය.
 1. AvtoTachki.com විසින් පුද්ගලික තොරතුරු රැස්කර ගත හැකිය, එනම්: නම, වාසගම, උපන් දිනය, සම්බන්ධතා අංක, විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය, පරිශීලකයාගේ ප්‍රදේශය සහ නගරය, හඳුනා ගැනීම සඳහා මුරපදය. AvtoTachki.com වෙනත් තොරතුරු රැස්කරනු ඇත:
  • යැපෙන සේවාවන් සැපයීම සඳහා කුකීස්, උදාහරණයක් ලෙස, සංචාර අතර සාප්පු කරත්තයේ දත්ත ගබඩා කිරීම;
  • පරිශීලකයාගේ IP ලිපිනය.
 2. සියලුම තොරතුරු අප විසින් එකතු කරනු ලබන අතර දත්ත එකතු කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී වෙනස් නොවේ. පුද්ගලික දත්ත පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළුව නිවැරදි තොරතුරු සැපයීම පරිශීලකයාගේ වගකීම වේ. අවශ්‍ය නම්, ලබා දී ඇති තොරතුරුවල නිරවද්‍යතාවය පරීක්ෂා කිරීමට මෙන්ම පරිශීලකයාට සේවා සැපයීමට අවශ්‍ය නම් ලබා දී ඇති තොරතුරු සනාථ කිරීමට ඉල්ලීමට AvtoTachki.com හට අයිතියක් ඇත.
 3. පරිශීලකයා පිළිබඳ තොරතුරු භාවිතා කිරීමේ ක්රියා පටිපාටිය.
 4. AvtoTachki.com විසින් ඔබ ජීවත් වන නම, කලාපය සහ නගරය, විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය, දුරකථන අංකය, මුරපදය භාවිතා කර ඔබව AvtoTachki.com හි පරිශීලකයෙකු ලෙස හඳුනාගත හැකිය. AvtoTachki.com වෙතින් අපගේ ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සැකසීමට ඔබේ සම්බන්ධතා තොරතුරු භාවිතා කළ හැකිය, එනම් AvtoTachki.com වෙතින් නව අවස්ථා, ප්‍රවර්ධන සහ වෙනත් ප්‍රවෘත්ති ඔබට දැනුම් දෙනු ඇත. පරිශීලකයාට සෑම විටම ඔහුගේ සම්බන්ධතා තොරතුරු මගින් තැපැල් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකිය. සිවිල් නීති සබඳතා, බදු සහ ගිණුම්කරණ සම්බන්ධතා ක්‍රියාත්මක කිරීම, සේවා සැපයීම සඳහා ගිවිසුම්ගත බැඳීම් ඉටු කිරීම, අඩවි සේවාවට ප්‍රවේශය සැපයීම, සේවාදායකයා අඩවි පරිශීලකයෙකු ලෙස හඳුනා ගැනීම සඳහා පුද්ගලික දත්ත සැකසීම සිදු කළ හැකිය. සේවා සැපයීම, ක්‍රියාවලි ගෙවීම්, තැපැල් ලිපිනයන්, ප්‍රසාද වැඩසටහන් නිර්මාණය කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම, වාණිජ දීමනා සහ තොරතුරු තැපෑලෙන්, විද්‍යුත් තැපෑලෙන් යැවීම, නව සේවාවන් සැපයීම, කොන්ත්‍රාත්තුවේ විෂය හැර වෙනත් තොරතුරු මාරු කිරීම, බේරුම්කරණ ගනුදෙනු සිදු කිරීම, වාර්තා කිරීම, ගිණුම්කරණය සහ කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය පවත්වා ගැනීම, සේවාවන්හි ගුණාත්මක ප්‍රතිපාදන වැඩිදියුණු කිරීම, අඩවි සේවා සැපයීම, තොරතුරු පළ කිරීම, පුද්ගලික දත්ත පදනමේ හිමිකරුගේ වෙබ් අඩවියේ සේවාදායක නිවේදන, වෙබ් අඩවිය සමඟ වැඩ කිරීම සරල කිරීම සහ එහි ද්‍රව්‍ය වැඩි දියුණු කිරීම.
 5. දත්ත සමුදායට ප්‍රවේශය ලබා දීමේ නියමයන්.
 6. AvtoTachki.com පහත දක්වා ඇති පරිදි හැර පුද්ගලික දත්ත සහ වෙනත් තොරතුරු තෙවන පාර්ශවයකට මාරු නොකරයි. මෙම ගිවිසුමට අනුකූලව පරිශීලකයින්ට වලංගුභාවය සහ භූමිය, පුද්ගලික දත්ත මෙන්ම පරිශීලකයින්ගේ වෙනත් තොරතුරු "අව්ටෝ ටැච්කි" වෙත සේවා සපයන තෙවන පාර්ශවයකට සීමා නොකර අනාවරණය කිරීමට "අව්ටෝ ටාච්කි.කොම්" වෙත අයිතිය ලබා දී ඇත. com ", විශේෂයෙන්, නමුත් තනිකරම නොවේ, ඇණවුම්, ගෙවීම්, පාර්සල් ලබා දීම. තෙවන පාර්ශවයන්ට පරිශීලක තොරතුරු භාවිතා කළ හැක්කේ ඔවුන් AvtoTachki.com වෙත සේවා සපයන්නේ නම් සහ සේවාව සැපයීමට අවශ්‍ය තොරතුරු පමණි. එසේම, පරිශීලකයාගේ හෝ ඔහු විසින් බලය පවරන ලද පුද්ගලයෙකුගේ අවසරයකින් තොරව පුද්ගලික දත්ත හෙළිදරව් කිරීමට නීතියෙන් තීරණය කරනු ලබන අවස්ථා වලදී අවසර දෙනු ලැබේ. ජාතික ආරක්ෂාව, ආර්ථික යහපැවැත්ම සහ මානව හිමිකම් සඳහා පමණක්, විශේෂයෙන්, නමුත් පමණක් නොවේ:
  • එවැනි දත්ත සහ තොරතුරු ඉල්ලීමට හා ලැබීමට හිමිකම් ඇති රාජ්‍ය ආයතනවල සාධාරණ ඉල්ලීම් මත;
  • AvtoTachki.com හි මතය අනුව, පරිශීලකයා මෙම ගිවිසුමේ නියමයන් සහ / හෝ AvtoTachki.com සහ පරිශීලකයා අතර ඇති වෙනත් ගිවිසුම් හා ගිවිසුම් උල්ලං that නය කරයි.
 7. මෙම තොරතුරු වෙනස් කිරීම / මකා දැමීම හෝ දායක නොවීම.
 1. ඕනෑම වේලාවක පරිශීලකයින්ට හැකිය වෙනස් කරන්න / මකන්න පුද්ගලික තොරතුරු (දුරකථන) හෝ දායක නොවීම. AvtoTachki.com හි සමහර විශේෂාංග වල වැඩ, පරිශීලකයා පිළිබඳ තොරතුරු අවශ්‍ය වන අතර, තොරතුරු වෙනස් වූ / මකා දැමූ මොහොතේ සිට අත්හිටුවිය හැකිය.
 2. පරිශීලකයා විසින් මකා දමන තුරු පරිශීලකයාගේ පුද්ගලික දත්ත ගබඩා වේ. පුද්ගලික දත්ත මකා දැමීම හෝ වෙනත් සැකසුම් කිරීම පිළිබඳව පරිශීලකයාට ප්‍රමාණවත් දැනුම් දීමක් පරිශීලකයා විසින් නියම කරන ලද විද්‍යුත් තැපෑලට යවන ලද ලිපියක් (තොරතුරු) වේ.
 3. තොරතුරු ආරක්ෂා කිරීම.
 1. AvtoTachki.com අනවසරයෙන් ප්‍රවේශ වීම, වෙනස් කිරීම, අනාවරණය කිරීම හෝ විනාශයෙන් දත්ත ආරක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය සියලු පියවර ගනී. මෙම පියවරයන්ට, විශේෂයෙන්, දත්ත සහ ආරක්ෂක පියවර එකතු කිරීම, ගබඩා කිරීම සහ සැකසීම පිළිබඳ අභ්‍යන්තර චෙක්පත් ඇතුළත් වේ, AvtoTachki.com එකතු කරන සියලුම දත්ත ආරක්ෂිත දත්ත සමුදා සේවාදායක එකක් හෝ කිහිපයක් මත ගබඩා කර ඇති අතර ඒවා අපගේ ආයතනික ජාල වලින් පිටත සිට ප්‍රවේශ කළ නොහැක.
 2. AvtoTachki.com පුද්ගලික දත්ත සහ තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශය ලබා දෙන්නේ අප වෙනුවෙන් සිදුකරන මෙහෙයුම් සිදු කිරීම සඳහා මෙම තොරතුරු තිබිය යුතු AvtoTachki.com හි සේවකයින්, කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සහ නියෝජිතයින්ට පමණි. මෙම පුද්ගලයින් රහස්‍යභාවයට බැඳී සිටින ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇති අතර, ඔවුන් මෙම බැඳීම් උල්ලං if නය කරන්නේ නම් සේවයෙන් පහ කිරීම සහ අපරාධ නඩු පැවරීම ඇතුළු ද ties ුවම් වලට යටත් විය හැකිය. 1 ජුනි 2010 දිනැති "පුද්ගලික දත්ත ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ" යුක්රේනයේ නීතිය මගින් පරිශීලකයාට ලබා දී ඇති අයිතිවාසිකම් N 2297-VI.
 3. ප්‍රශ්න ඇති විට ලිපිනය අමතන්න.
 4. ඔබ සපයන තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් ඔබට කිසියම් ප්‍රශ්නයක්, පැතුම්, පැමිණිලි ඇත්නම් කරුණාකර විද්‍යුත් තැපෑලෙන් අප හා සම්බන්ධ වන්න: support@www.avtotachki.com... පරිශීලකයාට ලිඛිත ඉල්ලීමක් මත සහ ඔහුගේ අනන්‍යතාවය සහ අධිකාරය තහවුරු කරන ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු දත්ත සමුදායේ පිහිටීම පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දිය හැකිය.
 5. මෙම රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියේ වෙනස්කම්.
 6. අපට මෙම රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියේ නියමයන් වෙනස් කළ හැකිය. මෙම අවස්ථාවේදී, අපි නියමයන් සහ කොන්දේසි පිටුවේ අනුවාදය ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්නෙමු, එබැවින් කරුණාකර වරින් වර පිටුව සමාලෝචනය කරන්න. https://avtotachki.com/privacy-agreement ගිවිසුමේ සියලුම වෙනස්කම් බලාත්මක වන්නේ ඒවා ප්‍රකාශයට පත් කළ මොහොතේ සිට ය. වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමෙන්, පරිශීලකයා වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන අවස්ථාවේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි අනුවාදයේ රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියේ නව නියමයන් පිළිගැනීම පරිශීලකයා සනාථ කරයි.
 7. අමතර නියමයන්.
 1. මෙම ගිවිසුමේ නියමයන් වැරදි ලෙස වටහා ගැනීම හෝ වරදවා වටහා ගැනීම, වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ උපදෙස්, දත්ත පළ කිරීම සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය සහ වෙනත් තාක්ෂණික ගැටළු.
 2. කිසියම් යෝජනාවක්, වගන්තියක් හෝ එහි කොටසක් ඇතුළුව රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියේ යම් විධිවිධානයක් නීතියට පටහැනි හෝ අවලංගු යැයි පෙනී ගියහොත්, මෙය නීතියට පටහැනි නොවන සෙසු විධිවිධානවලට බලපාන්නේ නැත, ඒවා පූර්ණ බලයෙන් හා බලපෑමෙන් යුක්ත වේ. අවලංගු ප්‍රතිපාදනයක්, හෝ පාර්ශවකරුවන් විසින් ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ගයකින් තොරව ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි ප්‍රතිපාදනයක්, එහි වලංගුභාවය සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව සහතික කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වෙනස් කරන ලද ලෙස සලකනු ලැබේ.
 3. දැන්වීමක් තැබීම ඇතුළුව වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන මොහොතේ සිටම මෙම ගිවිසුම පරිශීලකයාට අදාළ වන අතර පුද්ගලික දත්ත ඇතුළුව පරිශීලකයා පිළිබඳ ඕනෑම තොරතුරක් වෙබ් අඩවිය ගබඩා කරන තාක් කල් වලංගු වේ.
 4. මෙම රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය පිළිගැනීමෙන්, ඔබ ද එකඟ වේ රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය සහ භාවිත නියම ගූගල්.