කරදර කේතය P0422 විස්තරය.
OBD2 දෝෂ කේත

P0422 ප්‍රධාන උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකය - කාර්යක්ෂමතාව එළිපත්තට වඩා අඩු (බැංකුව 1)

P0422 – OBD-II ගැටළු කේතය තාක්ෂණික විස්තරය

ගැටළු කේතය P0422 පෙන්නුම් කරන්නේ ප්‍රාථමික උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකයේ (බැංකුව 1) කාර්යක්ෂමතාව පිළිගත හැකි මට්ටමට වඩා අඩු බවයි.

දෝෂ කේතයෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? P0422?

ගැටළු කේතය P0422 ප්‍රධාන උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකයේ අඩු කාර්යක්ෂමතාව පෙන්නුම් කරයි (බැංකුව 1). මෙයින් අදහස් කරන්නේ උත්ප්රේරක පරිවර්තකය එහි කාර්යය නිසි ලෙස ඉටු නොකරන අතර එන්ජිමේ පිටවන වායු වලින් හානිකර ද්රව්ය ප්රමාණවත් ලෙස ඉවත් කිරීමට නොහැකි වීමයි.

අසාර්ථක වූ අවස්ථාවක P0422.

විය හැකි හේතු

P0422 කරදර කේතය සඳහා විය හැකි හේතු කිහිපයක්:

 • උත්ප්රේරක පරිවර්තක අක්රිය වීම: ප්රධාන හේතුව උත්ප්රේරක පරිවර්තකයේම අක්රිය වීම විය හැකිය. මෙය දිරාපත්වීම, හානිවීම හෝ අවහිර වූ උත්ප්‍රේරකයක් නිසා විය හැක.
 • ඔක්සිජන් සංවේදක සමඟ ගැටළු: උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකයට පෙර සහ පසුව ස්ථාපනය කර ඇති ඔක්සිජන් සංවේදකවල අසමත් වීම හෝ නුසුදුසු ක්‍රියාකාරිත්වය P0422 කේතය දිස්වීමට හේතු විය හැක. රැහැන් කැඩීම, සම්බන්ධතා ඔක්සිකරණය වීම හෝ වැරදි සංවේදක නිසා මෙය සිදු විය හැක.
 • පිටාර පද්ධතියේ කාන්දුවීම්: පිටාර නලයේ ඉරිතැලීම් හෝ සිදුරු වැනි පිටාර පද්ධතියේ කාන්දුවීම්, උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකය දුර්වල ලෙස ක්‍රියා කිරීමට සහ P0422 කේතය දිස්වීමට හේතු විය හැක.
 • ඉන්ධන එන්නත් කිරීමේ පද්ධතියේ ගැටළු: සිලින්ඩර අතර අසමාන ඉන්ධන බෙදා හැරීම හෝ ඉන්ජෙක්ටර් ගැටළු වැනි ඉන්ධන එන්නත් පද්ධතියේ අක්‍රමිකතා ද උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකය අකාර්යක්ෂම වීමට සහ P0422 කේතය දිස්වීමට හේතු විය හැක.
 • PCM (එන්ජින් පාලන මොඩියුලය) දෝෂ: දුර්ලභ අවස්ථාවන්හිදී, හේතුව දෝෂ සහිත PCM විය හැකි අතර එය සංවේදක දත්ත වැරදි ලෙස අර්ථකථනය කිරීම සහ පද්ධතියට වැරදි විධාන ලබා දීම, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස P0422.

දෝෂ කේතයක රෝග ලක්ෂණ මොනවාද? P0422?

DTC P0422 සඳහා පහත රෝග ලක්ෂණ ඇතුළත් විය හැක:

 • ඉන්ධන ආර්ථිකයේ පිරිහීම: උත්ප්රේරක පරිවර්තකයේ අඩු කාර්යක්ෂමතාවයෙන් පිටවන වායූන්ගේ අසම්පූර්ණ දහනය හේතුවෙන් ඉන්ධන පරිභෝජනය වැඩි විය හැක.
 • හානිකර ද්රව්ය විමෝචනය වැඩි වීම: උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකයේ අකාර්යක්ෂමතාව නිසා වායු විමෝචනය වැඩි විය හැකි අතර, එය අසාර්ථක වාහන පරීක්ෂාවකට හෝ පාරිසරික ආරක්ෂණ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව අසමත් වීමට හේතු විය හැක.
 • එන්ජිමේ කාර්ය සාධනය අඩු කිරීම: ක්‍රියා විරහිත උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකයක් බලය නැතිවීම හෝ එන්ජිමේ රළු ධාවනය වැනි දුර්වල එන්ජින් ක්‍රියාකාරිත්වයට හේතු විය හැක.
 • පිරික්සුම් එන්ජින් ආලෝකය දිස්වේ: PCM විසින් උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකය සමඟ ගැටළුවක් හඳුනාගෙන P0422 කේතය ජනනය කරන විට, දෝෂයක් ඇති බව දැක්වීමට පිරික්සුම් එන්ජිමේ ආලෝකය උපකරණ පුවරුව මත දැල්විය හැක.
 • අසාමාන්ය ශබ්ද හෝ කම්පන: සමහර අවස්ථාවලදී, දෝෂ සහිත උත්ප්රේරක පරිවර්තකය එන්ජිම ක්රියාත්මක වන විට අසාමාන්ය ශබ්ද හෝ කම්පන ඇති විය හැක.

ගැටලුවේ නිශ්චිත හේතුව සහ වාහනයේ තත්ත්වය අනුව රෝග ලක්ෂණ වෙනස් විය හැකි බව මතක තබා ගන්න. ඔබ මෙම රෝග ලක්ෂණ දුටුවහොත් හෝ ඔබේ චෙක් එන්ජින් ආලෝකය දැල්වුවහොත්, ගැටලුව හඳුනා ගැනීමට සහ අලුත්වැඩියා කිරීමට සුදුසුකම් ලත් කාර්මිකයෙකු වෙත එය රැගෙන යාම නිර්දේශ කෙරේ.

දෝෂ කේතයක් හඳුනා ගන්නේ කෙසේද P0422?

P0422 කරදර කේතය හඳුනා ගැනීම සඳහා පහත පියවර ඇතුළත් වේ:

 1. පිරික්සුම් එන්ජින් දර්ශකය පරීක්ෂා කිරීම: මුලින්ම ඔබ උපකරණ පුවරුව මත Check Engine ආලෝකය පැමිණ ඇත්දැයි පරීක්ෂා කළ යුතුය. එසේ නම්, දෝෂ කේත කියවීමට සහ P0422 කේතය පවතින බව තහවුරු කිරීමට ඔබට රෝග විනිශ්චය ස්කෑන් මෙවලමක් භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇත.
 2. දෘශ්ය පරීක්ෂාව: උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකය, පිටාර නළය සහ ඔක්සිජන් සංවේදක ඇතුළුව පිටාර පද්ධතියේ දෘශ්‍ය පරීක්ෂණයක් සිදු කරන්න. හානි, ඉරිතැලීම්, කාන්දුවීම් හෝ වෙනත් දෘශ්‍ය ගැටළු සඳහා පරීක්ෂා කරන්න.
 3. ඔක්සිජන් සංවේදක රෝග විනිශ්චය: උත්ප්රේරක පරිවර්තකයට පෙර සහ පසුව ස්ථාපනය කර ඇති ඔක්සිජන් සංවේදකවල ක්රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කරන්න. රෝග විනිශ්චය ස්කෑනරය සහ බහුමාපකය භාවිතා කරමින්, ඒවායේ සංඥා පරීක්ෂා කර අපේක්ෂිත අගයන් සමඟ සංසන්දනය කරන්න.
 4. රෝග විනිශ්චය ස්කෑනරය භාවිතා කිරීම: රෝග විනිශ්චය ස්කෑන් මෙවලමක් භාවිතා කරමින්, උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකය හෝ වෙනත් සංරචක සමඟ ඇති ගැටළු තවදුරටත් පෙන්නුම් කළ හැකි වෙනත් දෝෂ කේත හඳුනා ගැනීමට එන්ජින් කළමනාකරණ පද්ධතිය පරිලෝකනය කරන්න.
 5. ඉන්ධන එන්නත් පද්ධතිය පරීක්ෂා කිරීම: සිලින්ඩර අතර අසමාන ඉන්ධන බෙදා හැරීම හෝ ඉන්ජෙක්ටර් සමඟ ඇති ගැටළු වැනි විය හැකි ගැටළු සඳහා ඉන්ධන එන්නත් පද්ධතිය පරීක්ෂා කරන්න.
 6. අමතර පරීක්ෂණ: අවශ්‍ය නම්, ජ්වලන පද්ධතිය, රික්ත පද්ධතිය සහ උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකයේ ක්‍රියාකාරිත්වයට බලපාන අනෙකුත් සංරචක පරීක්ෂා කිරීම වැනි අමතර පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට අවශ්‍ය විය හැකිය.

ගැටලුවේ හේතුව හඳුනාගෙන හඳුනා ගැනීමෙන් පසුව, ඔබට දෝෂ සහිත සංරචක අලුත්වැඩියා කිරීමට හෝ ප්රතිස්ථාපනය කිරීමට පටන් ගත හැකිය. ඔබේ නිපුණතා පිළිබඳව ඔබට විශ්වාස නැතිනම් හෝ අවශ්‍ය උපකරණ නොමැති නම්, වැඩිදුර විශ්ලේෂණය සහ අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලත් ඔටෝ කාර්මිකයෙකු හෝ සේවා මධ්‍යස්ථානයක් සම්බන්ධ කර ගැනීම නිර්දේශ කෙරේ.

රෝග විනිශ්චය දෝෂ

DTC P0422 රෝග විනිශ්චය කිරීමේදී, පහත දෝෂ ඇතිවිය හැක:

 • වෙනත් දෝෂ කේත නොසලකා හැරීම: සමහර විට යාන්ත්‍ර විද්‍යාව පිටාර පද්ධතිය හෝ වෙනත් එන්ජින් සංරචක සමඟ සම්බන්ධ විය හැකි වෙනත් දෝෂ කේත නොසලකා හරිමින් P0422 කේතය කෙරෙහි පමණක් අවධානය යොමු කළ හැකිය.
 • ප්‍රමාණවත් නොවන රෝග විනිශ්චය: සම්පූර්ණ හා සවිස්තරාත්මක රෝග විනිශ්චයක් සිදු නොකිරීමෙන් ගැටලුවේ වෙනත් විභව හේතූන් මග හැරිය හැක. උදාහරණයක් ලෙස, දෝෂ සහිත ඔක්සිජන් සංවේදක හෝ ඉන්ධන එන්නත් කිරීමේ පද්ධතියේ ගැටළු ද P0422 ඇති විය හැක.
 • ප්‍රමාණවත් නොවන උත්ප්‍රේරක පරිවර්තක පරීක්ෂාව: සමහර යාන්ත්‍රිකයන් උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකයේ තත්ත්වය නිසියාකාරව පරීක්‍ෂා නොකළ හැකි අතර, ඔක්සිජන් සංවේදක හෝ වෙනත් පිටාර පද්ධති සංරචක පරීක්ෂා කිරීමට සීමා වේ.
 • සම්පූර්ණ දෘශ්‍ය පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට අපොහොසත් වීම: පිටකිරීමේ පද්ධතියේ මූලික දෘශ්‍ය පරීක්‍ෂණයකදී දෘශ්‍ය දෝෂ හෝ හානි සෑම විටම දැකිය නොහැක. එසේ කිරීමට අපොහොසත් වීමෙන් ගැටළු මඟ හැරිය හැක.
 • සංවේදක දත්ත වැරදි ලෙස අර්ථ දැක්වීම: ඔක්සිජන් සංවේදක හෝ වෙනත් පද්ධති සංරචක වැරදි ලෙස අර්ථකථනය කිරීම වැරදි රෝග විනිශ්චය සහ අනවශ්ය සංරචක ප්රතිස්ථාපනය කිරීමට හේතු විය හැක.
 • ප්‍රමාණවත් පුහුණුවක් හෝ පළපුරුද්දක් නොමැති වීම: ප්‍රමාණවත් යාන්ත්‍රික පළපුරුද්දක් හෝ පුහුණුවක් නොමැතිකම වැරදි රෝග විනිශ්චය සහ අලුත්වැඩියා කිරීමට හේතු විය හැකි අතර, එමඟින් ගැටලුව වඩාත් නරක අතට හැරීමට හෝ අනවශ්‍ය සංරචක ප්‍රතිස්ථාපන පිරිවැයට හේතු විය හැක.

දෝෂ කේතය කෙතරම් බරපතලද? P0422?

ගැටළු කේතය P0422 පෙන්නුම් කරන්නේ ප්‍රධාන උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකය (බැංකුව 1) නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක නොවන බවයි. මෙය තරමක් බරපතල ගැටළුවකි, මන්ද උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකය වාහන පිටාරයෙන් හානිකර ද්‍රව්‍ය විමෝචනය අඩු කිරීමේ ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

මෙම කේතය මගින් උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකය සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියා විරහිත බව අවශ්‍ය නොවන අතර, එයින් පෙන්නුම් කරන්නේ එහි කාර්යක්ෂමතාව අඩු වී ඇති බවයි. මෙය වායුගෝලයට අහිතකර ද්‍රව්‍ය විමෝචනය වැඩි කිරීමට මෙන්ම එන්ජිමේ ක්‍රියාකාරිත්වය සහ කාර්යක්ෂමතාව අඩු කිරීමට හේතු විය හැක.

විමෝචනය අවම කිරීම සහ පාරිසරික ආරක්ෂණ රෙගුලාසි සපුරාලීම සඳහා උත්ප්රේරක පරිවර්තකය වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බැවින්, P0422 කේතය හඳුනා ගැනීමෙන් පසු හැකි ඉක්මනින් ගැටලුව විසඳීමට ඔබ පියවර ගැනීම නිර්දේශ කරනු ලැබේ.

කේතය ඉවත් කිරීමට උපකාර වන අලුත්වැඩියාව කුමක්ද? P0422?

DTC P0422 විසඳීම සඳහා අලුත්වැඩියා කිරීම ගැටලුවේ හේතුව මත වෙනස් විය හැකිය, හැකි අලුත්වැඩියා පියවර කිහිපයක් වනුයේ:

 1. උත්ප්රේරක පරිවර්තකය ප්රතිස්ථාපනය කිරීම: උත්ප්රේරක පරිවර්තකය සැබවින්ම දෝෂ සහිත නම් හෝ එහි කාර්යක්ෂමතාව අඩු වුවහොත් එය ප්රතිස්ථාපනය කිරීමට අවශ්ය විය හැකිය. මෙය මිල අධික අලුත්වැඩියාවක් විය හැකිය, එබැවින් අනෙකුත් පිටාර පද්ධති සංරචක පිළිවෙලට තිබේදැයි පළමුව පරීක්ෂා කිරීම හොඳ අදහසකි.
 2. පිටාර පද්ධතිය අලුත්වැඩියා කිරීම: කාන්දුවීම්, හානි හෝ වෙනත් ගැටළු සඳහා පිටාර පද්ධතිය පරීක්ෂා කරන්න. පිටාර පද්ධතියට හානි සිදුවුවහොත් හෝ නුසුදුසු ලෙස ස්ථාපනය කර ඇත්නම් එය අලුත්වැඩියා කිරීමට හෝ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය විය හැකිය.
 3. ඔක්සිජන් සංවේදක ප්රතිස්ථාපනය කිරීම: ඔක්සිජන් සෙන්සර් නිසියාකාරව ක්‍රියා නොකිරීම නිසා ප්‍රශ්නය ඇති වන්නේ නම්, ඒවා ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමෙන් ගැටළුව විසඳිය හැකිය. සංවේදක දෙකම ප්‍රතිස්ථාපනය කර ඇති බවට වග බලා ගන්න: ඉදිරිපස (උත්ප්‍රේරකයට පෙර) සහ පසුපස (උත්ප්‍රේරකයට පසු).
 4. ඉන්ධන එන්නත් පද්ධතිය පරීක්ෂා කිරීම: ඉන්ධන එන්නත් කිරීමේ පද්ධතියේ ගැටළු උත්ප්රේරක පරිවර්තකය අක්රිය වීමට හේතු විය හැක. ඉන්ධන පීඩනය, ඉන්ජෙක්ටර් වල තත්ත්වය සහ ඉන්ධන එන්නත් පද්ධතියේ අනෙකුත් සංරචක පරීක්ෂා කර අවශ්ය අලුත්වැඩියාවන් හෝ ප්රතිස්ථාපනය කරන්න.
 5. ECM/PCM මෘදුකාංග යාවත්කාලීන (ස්ථිරාංග): සමහර විට P0422 කේතයට හේතුව එන්ජින් පාලන මොඩියුලයේ මෘදුකාංගයේ වැරදි ක්‍රියාකාරිත්වය විය හැකිය. ECM/PCM ස්ථිරාංග යාවත්කාලීන කිරීම මෙම ගැටළුව විසඳීමට උදවු විය හැක.
 6. අමතර චෙක්පත්: අවශ්ය නම්, රෝග විනිශ්චය ප්රතිඵල අනුව අතිරේක චෙක්පත් සහ අලුත්වැඩියාවන් අවශ්ය විය හැකිය.
P0422 එන්ජින් කේතය හඳුනාගෙන නිවැරදි කරන්නේ කෙසේද - OBD II ගැටළු කේතය පැහැදිලි කරන්න

P0422 - වෙළඳ නාමය-විශේෂිත තොරතුරු

ගැටළු කේතය P0422 විවිධ වෙළඳ නාමවල මෝටර් රථවල ඇතිවිය හැක, පැහැදිලි කිරීම් සහිත ඒවායින් සමහරක් ලැයිස්තුවක්:

මේවා P0422 දෝෂයක් දිස්විය හැකි මෝටර් රථ වෙළඳ නාම සහ ඒවායේ පැහැදිලි කිරීම් පමණි. විශේෂිත වෙළඳ නාම සහ ඒවායේ අර්ථ නිරූපණයන් වාහනයේ ආකෘතිය සහ වර්ෂය අනුව තරමක් වෙනස් විය හැක.

අදහස් එක් කරන්න