කරදර කේතය P0394 විස්තරය.
OBD2 දෝෂ කේත

P0394 Camshaft Position Sensor "B" Circuit Intermittent/Intermittent (Bank 2)

P0394 – OBD-II ගැටළු කේතය තාක්ෂණික විස්තරය

ගැටළු කේතය P0394 මගින් පෙන්නුම් කරන්නේ වාහනයේ PCM විසින් camshaft පිහිටුම් සංවේදකය "B" (බැංකු 2) පරිපථයේ කඩින් කඩ / කඩින් කඩ සංඥාවක් හඳුනාගෙන ඇති බවයි.

දෝෂ කේතයෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? P0394?

කරදර කේතය P0394 camshaft පිහිටුම් සංවේදකය "B" (බැංකු 2) පරිපථයේ අසාමාන්ය වෝල්ටීයතාවයක් දක්වයි. camshaft පිහිටුම් සංවේදකය camshaft හි වේගය සහ වත්මන් තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කරයි, වෝල්ටීයතා ස්වරූපයෙන් PCM වෙත දත්ත යැවීම. PCM, ඉන්ධන එන්නත් කිරීම සහ ජ්වලන කාලය නිවැරදිව පාලනය කිරීමට මෙම තොරතුරු භාවිතා කරයි.

ගැටළු කේතය P0394 - camshaft පිහිටුම් සංවේදකය.

විය හැකි හේතු

P0394 කරදර කේතය සඳහා විය හැකි හේතු කිහිපයක්:

 • කැම්ෂාෆ්ට් ස්ථාන සංවේදකයේ දෝෂය හෝ හානි.
 • සංවේදකය එන්ජින් පාලන මොඩියුලයට (PCM) සම්බන්ධ කරන විදුලි පරිපථයේ ගැටළු.
 • සංවේදකය සහ PCM අතර වැරදි සම්බන්ධතාවයක් හෝ කැඩුණු රැහැන්.
 • සංවේදකයේ සංඥාව වැරදි ලෙස කියවීමට හේතු වන PCM හි දෝෂයක්.
 • සංවේදකය හෝ PCM වෙත භූගත කිරීම හෝ නුසුදුසු බල සැපයුමේ ගැටළු.
 • විඛාදනයට හෝ කැඩුණු රැහැන් වැනි සංවේදකයට යාන්ත්රික හානි.

මෙම කරදර කේතයේ හේතුව නිවැරදිව තීරණය කිරීම සඳහා අතිරේක රෝග විනිශ්චය සිදු කිරීම වැදගත් වේ.

දෝෂ කේතයක රෝග ලක්ෂණ මොනවාද? P0394?

P0394 කරදර කේතයක් හා සම්බන්ධ රෝග ලක්ෂණ විශේෂිත වාහනය සහ ගැටලුවේ ප්‍රමාණය අනුව වෙනස් විය හැක, සමහර රෝග ලක්ෂණ නම්:

 • එන්ජින් දර්ශකය පරීක්ෂා කරන්න: ඔබගේ උපකරණ පුවරුවේ ඇති Check Engine නිරූපකය දිස්වීම කරදරයේ පළමු ලකුණ විය හැක.
 • අස්ථායි එන්ජින් කාර්ය සාධනය: එන්ජිමේ රළුබව, වෙව්ලීම, රළු අක්‍රිය වීම හෝ බලය නැතිවීම ඇතුළුව, එන්ජින් කළමනාකරණ පද්ධතියක් ක්‍රියා විරහිත වීම නිසා විය හැක.
 • එන්ජිම ආරම්භ කිරීමේදී ගැටළු: ඉන්ධන සහ ජ්වලන පාලන පද්ධතියේ අක්‍රිය වීමක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ආරම්භ කිරීමට අපහසු වීම හෝ සම්පූර්ණ එන්ජිම ක්‍රියා විරහිත වීම විය හැක.
 • ඉන්ධන පරිභෝජනය වැඩි කිරීම: එන්ජින් කළමනාකරණ පද්ධතියේ වැරදි ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් නුසුදුසු ඉන්ධන බෙදා හැරීම හෝ ජ්වලන කාලය හේතුවෙන් ඉන්ධන පරිභෝජනය වැඩි විය හැක.
 • අස්ථායී නිෂ්ක්‍රීය: ඉන්ධන පද්ධති කළමනාකරණ ගැටළු හේතුවෙන් එන්ජිම අක්‍රිය වීම අස්ථායී හෝ රළු විය හැක.
 • බලය නැතිවීම: ත්වරණයේදී එන්ජිමේ බලය අහිමි වීම ඉන්ධන හෝ ජ්වලන පාලන පද්ධතියේ නුසුදුසු ක්රියාකාරිත්වය නිසා විය හැක.

මෙම රෝග ලක්ෂණ තනි තනිව හෝ ඒකාබද්ධව සිදුවිය හැකි අතර, වෙනත් වාහන ගැටළු වලට සම්බන්ධ විය හැක. අක්‍රිය වීමේ සලකුණු දිස්වන්නේ නම්, වැඩිදුර රෝග විනිශ්චය සහ අලුත්වැඩියාව සඳහා වෘත්තීය ඔටෝ කාර්මිකයෙකු සම්බන්ධ කර ගැනීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.

දෝෂ කේතයක් හඳුනා ගන්නේ කෙසේද P0394?

DTC P0394 රෝග විනිශ්චය කිරීමට, පහත පියවර නිර්දේශ කරනු ලැබේ:

 1. OBD-II ස්කෑනරයක් භාවිතයෙන් දෝෂ සඳහා පරීක්ෂා කිරීම: P0394 දෝෂ කේතය සහ ඒ හා සම්බන්ධ විය හැකි වෙනත් දෝෂ කේත කියවීමට OBD-II ස්කෑනරයක් භාවිතා කරන්න.
 2. කැම්ෂාෆ්ට් ස්ථාන සංවේදකයේ දෘශ්‍ය පරීක්ෂාව: දෘශ්‍ය හානිය, විඛාදනය හෝ විඛාදනය සඳහා camshaft පිහිටුම් සංවේදකය (බැංකුව 2) පරීක්ෂා කරන්න. සංවේදක පරිපථ සම්බන්ධතා ආරක්ෂිත සහ ඔක්සිකරණයෙන් තොර බවට වග බලා ගන්න.
 3. විදුලි පරිපථ පරීක්‍ෂණය: camshaft පිහිටුම් සංවේදකය (බැංකු 2) පරිපථයේ වෝල්ටීයතාව පරීක්ෂා කිරීමට බහුමාපකය භාවිතා කරන්න. වෝල්ටීයතාව නිෂ්පාදකයාගේ පිරිවිතරයන් සපුරාලන බවට වග බලා ගන්න.
 4. පරිපථ ප්රතිරෝධය පරීක්ෂා කිරීම: බහුමාපකය භාවිතයෙන් කැම්ෂාෆ්ට් පිහිටුම් සංවේදක පරිපථයේ ප්‍රතිරෝධය පරීක්ෂා කරන්න. ප්රතිරෝධය පිළිගත හැකි අගයන් තුළ ඇති බවට වග බලා ගන්න.
 5. සම්බන්ධතා පරීක්ෂා කිරීම: camshaft පිහිටුම් සංවේදකය හා සම්බන්ධ සම්බන්ධක සහ වයර් ඇතුළු සියලුම විදුලි සම්බන්ධතා පරීක්ෂා කරන්න. ඒවා ආරක්ෂිතව සවි කර ඇති අතර හානි නොවන බවට වග බලා ගන්න.
 6. කැම්ෂාෆ්ට් ස්ථාන සංවේදකය පරීක්ෂා කිරීම: අවශ්ය නම්, සියලු පෙර පියවරයන් ගැටළුව හෙළි නොකළහොත්, camshaft පිහිටුම් සංවේදකය (බැංකු 2) නව එකක් සමඟ ප්රතිස්ථාපනය කරන්න.
 7. PCM නැවත ක්‍රමලේඛනය කිරීම: දුර්ලභ අවස්ථාවන්හිදී, ගැටළුව නිවැරදි කිරීම සඳහා එන්ජින් පාලන මොඩියුලය (PCM) නැවත සකස් කිරීම අවශ්ය විය හැකිය.

මෙම පියවරයන් සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු, OBD-II ස්කෑනරයක් භාවිතයෙන් දෝෂ කේත ඉවත් කර එය පරීක්ෂණ ධාවකයක් සඳහා රැගෙන යාම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.

රෝග විනිශ්චය දෝෂ

DTC P0394 රෝග විනිශ්චය කිරීමේදී, පහත දෝෂ ඇතිවිය හැක:

 • දත්ත වැරදි ලෙස අර්ථ දැක්වීම: OBD-II ස්කෑනරයකින් හෝ වෙනත් රෝග විනිශ්චය උපකරණයකින් දත්ත වැරදි ලෙස අර්ථකථනය කිරීම අක්‍රිය වීමට හේතුව පිළිබඳ වැරදි නිගමනවලට තුඩු දිය හැකිය.
 • ප්‍රමාණවත් නොවන පරිපථ පරීක්ෂාව: කැම්ෂාෆ්ට් පිහිටුම් සංවේදක පරිපථයේ අසම්පූර්ණ හෝ ප්‍රමාණවත් නොවන පරීක්‍ෂණයක් සැබෑ ගැටලුව මඟ හැරීමට හේතු විය හැක.
 • බහුමාපකය සමඟ ගැටළු: බහුමාපකයක් වැරදි ලෙස භාවිතා කිරීම හෝ එහි කියවීම් වැරදි ලෙස අර්ථකථනය කිරීම රෝග විනිශ්චය දෝෂ වලට හේතු විය හැක.
 • වෙනත් සංරචකවල දෝෂ: කැම්ෂාෆ්ට් ස්ථාන සංවේදකයට සෘජුව සම්බන්ධ නොවන අනෙකුත් සංරචකවල දෝෂ P0394 කේතයේ හේතුව ලෙස වැරදි ලෙස හඳුනා ගත හැකිය.
 • නුසුදුසු අලුත්වැඩියාව: සම්පූර්ණ රෝග විනිශ්චයකින් තොරව ගැටලුවක් විසඳීමට උත්සාහ කිරීම යටින් පවතින ගැටලුව විසඳා නොගන්නා වැරදි අලුත්වැඩියාවන් ඇති විය හැක.
 • සම්බන්ධතා පරීක්ෂාව මඟ හරින්න: කැම්ෂාෆ්ට් පිහිටුම් සංවේදකය හා සම්බන්ධ සියලුම විදුලි සම්බන්ධතා වල තත්ත්වය සහ විශ්වසනීයත්වය පරීක්ෂා කිරීමට අපොහොසත් වීමෙන් ගැටලුවේ මූලික හේතුව මග හැරිය හැක.

රෝග විනිශ්චය වල නිරවද්‍යතාවය සහ අනුකූලතාව නිරීක්ෂණය කිරීම මෙන්ම ඉහත දෝෂ මඟහරවා ගැනීම සඳහා උසස් තත්ත්වයේ සහ ඔප්පු කරන ලද රෝග විනිශ්චය උපකරණ භාවිතා කිරීම වැදගත් වේ.

දෝෂ කේතය කෙතරම් බරපතලද? P0394?

ගැටළු කේතය P0394 camshaft පිහිටුම් සංවේදකය සමඟ ඇති විය හැකි ගැටළුවක් පෙන්නුම් කරයි. මෙම දෝෂය විවිධ හේතූන් නිසා ඇති විය හැකි වුවද, සංවේදකය සමඟ ඇති ගැටළු එන්ජිමේ වැරදි ක්රියාකාරීත්වයට හේතු විය හැකි බැවින්, එය අවධානය යොමු කිරීම වැදගත් වේ. මෙම දෝෂය දිස්වන විට, එන්ජිම ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා ඇති විය හැකි ප්‍රතිවිපාක වළක්වා ගැනීම සඳහා ගැටළුව වහාම හඳුනාගෙන නිවැරදි කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.

කේතය ඉවත් කිරීමට උපකාර වන අලුත්වැඩියාව කුමක්ද? P0394?

DTC P0394 විසඳීමට, මෙම පියවර අනුගමනය කරන්න:

 1. කැම්ෂාෆ්ට් ස්ථාන සංවේදකය පරීක්ෂා කිරීම: සංවේදකය හානි, විඛාදන හෝ වෙනත් භෞතික දෝෂ සඳහා පරීක්ෂා කළ යුතුය. කිසියම් හානියක් සොයාගතහොත්, සංවේදකය ප්රතිස්ථාපනය කළ යුතුය.
 2. විදුලි සම්බන්ධතා පරීක්ෂා කිරීම: විඛාදන, ඔක්සිකරණය හෝ බිඳීම් සඳහා සංවේදකය වෙත විද්යුත් සම්බන්ධතා පරීක්ෂා කරන්න. ඕනෑම රැහැන් ගැටළු නිවැරදි කළ යුතුය.
 3. රැහැන් ආදේශ කිරීම: රැහැන්වලට හානි සිදුවී ඇත්නම්, අනුරූප වයර් ප්රතිස්ථාපනය කළ යුතුය.
 4. එන්ජින් පාලන මොඩියුලය (PCM) පරීක්ෂා කිරීම: සමහර අවස්ථාවලදී, ගැටළුව PCM සමඟම විය හැකිය. PCM විඛාදනයට හෝ වෙනත් දෘශ්‍ය හානි සඳහා පරීක්ෂා කරන්න. අවශ්ය නම්, එය ප්රතිස්ථාපනය හෝ නැවත වැඩසටහන්ගත කළ යුතුය.
 5. එන්ජිමේ ක්‍රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කිරීම: අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදු කිරීමෙන් පසුව, දෝෂය තවදුරටත් නොපෙන්වන බව සහ එන්ජිම නිවැරදිව ක්රියාත්මක වන බව සහතික කිරීම සඳහා එන්ජිමේ ක්රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.

සංවේදකය හෝ PCM සමඟ බරපතල ගැටළු තිබේ නම්, වැඩිදුර රෝග විනිශ්චය සහ අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා ඔබ එය වෘත්තීය මෝටර් රථ කාර්මිකයෙකු වෙත ගෙන යාමට නිර්දේශ කරනු ලැබේ.

P0394 එන්ජින් කේතය මිනිත්තු 3 කින් නිවැරදි කරන්නේ කෙසේද [2 DIY ක්‍රම / $9.26 පමණි]

P0394 - වෙළඳ නාමය-විශේෂිත තොරතුරු

ගැටළු කේතය P0394 camshaft පිහිටුම් සංවේදකයට සම්බන්ධ වන අතර විවිධ වාහන සඳහා යෙදිය හැක. පහත දැක්වෙන්නේ මෙම කේතය සඳහා ඒවායේ විකේතනය සහිත ප්‍රසිද්ධ මෝටර් රථ සන්නාම කිහිපයක ලැයිස්තුවකි:

 1. toyota: කැම්ෂාෆ්ට් පිහිටුම් සංවේදකයේ ගැටලුවක් ඇත.
 2. honda: camshaft පිහිටුම් සංවේදක පරිපථයේ අසාමාන්ය වෝල්ටීයතාවය.
 3. ෆෝඩ්: camshaft පිහිටුම් සංවේදක පරිපථයේ වැරදි වෝල්ටීයතාවය.
 4. Chevrolet රථ: camshaft පිහිටුම් සංවේදක පරිපථ වෝල්ටීයතාවය ඉතා ඉහළ ය.
 5. Nissan: camshaft පිහිටුම් සංවේදක පරිපථයේ අසාමාන්ය වෝල්ටීයතාවය.

මේවා විවිධ වාහන සඳහා P0394 කේතයේ හැකි අර්ථකථන කිහිපයක් පමණි. ඔබේ නිශ්චිත වාහන නිෂ්පාදනය සහ මාදිලිය සඳහා, ගැටලුව පිළිබඳ නිවැරදි තොරතුරු සඳහා ඔබේ හිමිකරුගේ අත්පොත හෝ සේවා ලේඛන පරිශීලනය කිරීම නිර්දේශ කෙරේ.

අදහස් එක් කරන්න