කරදර කේතය P0376 විස්තරය.
OBD2 දෝෂ කේත

P0376 අධි විභේදන B සංඥා කාලය - ස්පන්දන වැඩියි

P0376 – OBD-II ගැටළු කේතය තාක්ෂණික විස්තරය

කරදර කේතය P0376 මඟින් සම්ප්‍රේෂණ පාලන මොඩියුලය (PCM) වාහනයේ කාල පද්ධතියේ අධි විභේදන යොමු “B” සංඥාව සමඟ ගැටලුවක් අනාවරණය කරගෙන ඇත.

දෝෂ කේතයෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? P0376?

ගැටළු කේතය P0376 මඟින් වාහනයේ කාල පද්ධතියේ අධි විභේදන යොමුව "B" සංඥාවේ ගැටලුවක් පෙන්නුම් කරයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඉන්ධන පොම්පය මත ස්ථාපනය කර ඇති දෘශ්ය සංවේදකයෙන් ලැබුණු ස්පන්දන සංඛ්යාවෙහි අපගමනය වී ඇති බවයි. සාමාන්යයෙන්, ඉන්ධන එන්නත් කිරීම සහ එන්ජින් ජ්වලන කාලය නිසි ලෙස පාලනය කිරීම සඳහා මෙම සංඥාව අවශ්ය වේ.

දෝෂ කේතය P0376

විය හැකි හේතු

P0376 කරදර කේතය සඳහා විය හැකි හේතු කිහිපයක්:

 • දෝෂ සහිත දෘශ්‍ය සංවේදකය: සංවේදක තැටියේ ස්පන්දන ගණනය කරන දෘශ්‍ය සංවේදකය දෝෂ සහිත හෝ හානි විය හැකි අතර, ඉහළ විභේදන සංඥාව PCM වෙත වැරදි ලෙස සම්ප්‍රේෂණය වීමට හේතු වේ.
 • රැහැන් සහ සම්බන්ධතා සම්බන්ධ ගැටළු: දෘෂ්‍ය සංවේදකය සහ PCM අතර රැහැන්වල කැඩීම්, විඛාදනය හෝ වැරදි සංඥා සම්ප්‍රේෂණයට හේතු විය හැකි වෙනත් හානියක් තිබිය හැක.
 • PCM ක්‍රියා විරහිත වීම: දෘෂ්‍ය සංවේදකයෙන් සංඥා සකසන එන්ජින් පාලන මොඩියුලයේ (PCM) ගැටළු ද මෙම DTC දර්ශනය වීමට හේතු විය හැක.
 • හානි වූ සංවේදක තැටිය: දෘෂ්‍ය සංවේදකය ස්පන්දන ගණනය කරන සංවේදක තැටියට හානි වී හෝ දිරාපත් වී, වැරදි ස්පන්දන ගණනය කිරීම් සිදු විය හැක.
 • ඉන්ධන එන්නත් කිරීමේ පද්ධතියේ ගැටළු: සමහර අවස්ථාවලදී, ඉන්ධන එන්නත් කිරීමේ පද්ධතියේ ගැටළු P0376 කේතය දිස්වීමට හේතු විය හැක, මන්ද PCM මෙම සංඥාව ඉන්ධන එන්නත් කිරීම නිසි ලෙස පාලනය කිරීමට භාවිතා කරයි.
 • ජ්වලන ගැටළු: වැරදි සංඥා කාලය ද ජ්වලන කාල පාලනයට බලපෑ හැකිය, එබැවින් ජ්වලන පද්ධතියේ ගැටළු ඇතිවිය හැකි එක් හේතුවක් විය හැකිය.
 • වෙනත් යාන්ත්රික එන්ජින් ගැටළු: එන්ජිමේ වෙනත් යාන්ත්‍රික ගැටළු, එනම් වැරදි ලෙස ගිනි ගැනීම හෝ ජ්වලන පද්ධතියේ ගැටළු ද මෙම දෝෂ කේතය දිස්වීමට හේතු විය හැක.

ගැටලුව නිවැරදිව හඳුනා ගැනීම සහ නිවැරදි කිරීම සඳහා, වෘත්තීය මෝටර් රථ කාර්මිකයෙකු හෝ සේවා මධ්යස්ථානයක් සම්බන්ධ කර ගැනීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.

දෝෂ කේතයක රෝග ලක්ෂණ මොනවාද? P0376?

P0376 කරදර කේතය දිස්වන විට ඇතිවිය හැකි රෝග ලක්ෂණ දෝෂයේ නිශ්චිත හේතුව සහ ඔබේ වාහනයේ මෙහෙයුම් තත්ත්වය අනුව වෙනස් විය හැක, විය හැකි සමහර රෝග ලක්ෂණ වනුයේ:

 • අස්ථායි එන්ජින් කාර්ය සාධනය: P0376 සිදු වූ විට, එන්ජිම ක්‍රියා විරහිත වීමේදී හෝ රිය පැදවීමේදී රළු විය හැක, පැකිලීමකින් හෝ කම්පා විය හැක.
 • බලය නැතිවීම: වාහනයේ බලය නැති වී ගෑස් පැඩලයට ප්‍රතිචාර දැක්වීම අඩු විය හැක.
 • එන්ජිම ආරම්භ කිරීමේ අපහසුතාව: විශේෂයෙන් සීතල කාලගුණය තුළ එන්ජිම ආරම්භ කිරීමට අපහසු විය හැකිය.
 • එන්ජින් ආලෝකය දිස්වේදැයි පරීක්ෂා කරන්න: P0376 කේතයක වඩාත් පැහැදිලි රෝග ලක්ෂණයක් වන්නේ ඔබේ උපකරණ පුවරුවේ එන Check Engine ආලෝකයයි.
 • අස්ථායී නිෂ්ක්‍රීය: එන්ජිමට ස්ථායී නිෂ්ක්‍රීය ස්ථාපනය කිරීමේදී ගැටළු ඇති විය හැක.
 • පිරිහෙමින් පවතින ඉන්ධන ආර්ථිකය: P0376 කේතය දිස්වන විට, ඔබට ඉන්ධන පරිභෝජනය වැඩි වීමක් අත්විඳිය හැකිය.
 • Tivity ලදායිතාව නැතිවීම: නුසුදුසු ඉන්ධන එන්නත් කිරීම හෝ ජ්වලන කාල පාලනය හේතුවෙන් වාහනයේ සමස්ත කාර්ය සාධනය පිරිහීමට ලක් විය හැක.

මෙම රෝග ලක්ෂණ වෙන වෙනම හෝ එකිනෙකා සමඟ සංයෝජනය විය හැක. මෙම රෝග ලක්ෂණ කිසිවක් ඔබ දුටුවහොත් ගැටළුව හඳුනා ගැනීමට සහ අලුත්වැඩියා කිරීමට සුදුසුකම් ලත් වාහන කාර්මිකයෙකු සම්බන්ධ කර ගැනීම වැදගත් වේ.

දෝෂ කේතයක් හඳුනා ගන්නේ කෙසේද P0376?

DTC P0376 රෝග විනිශ්චය කිරීමට, මෙම පියවර අනුගමනය කරන්න:

 1. රෝග විනිශ්චය ස්කෑනරය සම්බන්ධ කරන්න: P0376 කරදර කේතය සහ සිදුවී ඇති වෙනත් ගැටළු කේත කියවීමට රෝග විනිශ්චය ස්කෑන් මෙවලමක් භාවිතා කරන්න. පසුව විශ්ලේෂණය සඳහා මෙම කේත සටහන් කරන්න.
 2. රැහැන් සහ සම්බන්ධක පරීක්ෂා කරන්න: දෘෂ්ය සංවේදකය PCM වෙත සම්බන්ධ කරන රැහැන් සහ සම්බන්ධක පරීක්ෂා කරන්න. හානි, කැඩීම් හෝ විඛාදන සඳහා ඒවා පරීක්ෂා කරන්න. සියලුම සම්බන්ධතා ආරක්ෂිත බවට වග බලා ගන්න.
 3. දෘශ්ය සංවේදකය පරීක්ෂා කරන්න: සංවේදක තැටියේ ස්පන්දන ගණනය කරන දෘශ්ය සංවේදකයේ ක්රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කරන්න. සංවේදකය පිරිසිදු හා හානි නොවන බවට වග බලා ගන්න. සමහර අවස්ථාවලදී, සංවේදකයේ ක්රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා විශේෂ උපකරණ අවශ්ය විය හැකිය.
 4. සංවේදක තැටිය පරීක්ෂා කරන්න: හානි හෝ ඇඳීම සඳහා සංවේදක තැටිය පරීක්ෂා කරන්න. ධාවකය නිවැරදිව ස්ථාපනය කර ඇති අතර චලනය නොවන බවට වග බලා ගන්න.
 5. PCM පරීක්ෂා කරන්න: PCM හි ක්‍රියාකාරීත්වය සහ අනෙකුත් වාහන පද්ධති වෙත එහි සම්බන්ධතා පරීක්ෂා කරන්න. සමහර අවස්ථාවලදී, PCM රෝග විනිශ්චය මෘදුකාංග අවශ්ය විය හැක.
 6. ඉන්ධන එන්නත් සහ ජ්වලන පද්ධතිය පරීක්ෂා කරන්න: ඉන්ධන එන්නත් පද්ධතියේ සහ ජ්වලන පද්ධතියේ ක්රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කරන්න. සියලුම සංරචක නිවැරදිව ක්‍රියා කරන බවටත් P0376 කේතයට හේතු විය හැකි ගැටළු නොමැති බවටත් සහතික කර ගන්න.
 7. අමතර පරීක්ෂණ: ඔබේ වාහනයේ නිෂ්පාදනය සහ මාදිලිය මත පදනම්ව, ඔබේ විශේෂිත අවස්ථාවක අවශ්‍ය විය හැකි අමතර පරීක්ෂණ සිදු කරන්න.

දුෂ්කරතා ඇති විට හෝ ඔබට අවශ්ය උපකරණ නොමැති නම්, වෘත්තීය රෝග විනිශ්චය සහ අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලත් මෝටර් රථ කාර්මිකයෙකු හෝ සේවා මධ්යස්ථානයක් සම්බන්ධ කර ගැනීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.

රෝග විනිශ්චය දෝෂ

DTC P0376 රෝග විනිශ්චය කිරීමේදී, පහත දෝෂ ඇතිවිය හැක:

 • කේතයේ වැරදි අර්ථ නිරූපණය: දෝෂය P0376 කේතය වැරදි ලෙස අර්ථ දැක්වීමක් විය හැක. කේතය වැරදි ලෙස වටහා ගැනීම වැරදි රෝග විනිශ්චය සහ ගැටලුව අලුත්වැඩියා කිරීමට හේතු විය හැක.
 • අසම්පූර්ණ රැහැන් පරීක්ෂාව: රැහැන් සහ සම්බන්ධක පරීක්ෂා කිරීම ප්රමාණවත් තරම් සවිස්තරාත්මක නොවිය හැකි අතර, එය බිඳීමක් හෝ විඛාදනයක් මග හැරීම වැනි ගැටලුවක් ඇති විය හැක.
 • දෝෂ සහිත සංවේදකය හෝ වෙනත් සංරචක: දෘෂ්‍ය සංවේදකය මත පමණක් රෝග විනිශ්චය සිදු කිරීම ගැටලුව අඩුවෙන් හඳුනා ගැනීමට හේතු විය හැක. PCM හෝ සංවේදක තැටිය වැනි අනෙකුත් සංරචක ද ගැටලුවේ මූලාශ්රය විය හැකිය.
 • ප්රමාණවත් උපකරණ නොමැති වීම: දෘෂ්‍ය සංවේදක ක්‍රියා විරහිත වීම වැනි සමහර ගැටළු සම්පූර්ණ රෝග විනිශ්චය සඳහා විශේෂිත උපකරණ අවශ්‍ය විය හැක.
 • අතිරේක පරීක්ෂණ මඟ හැරීම: අවශ්‍ය සියලුම පරීක්ෂණ සිදු නොකිරීම හෝ ඉන්ධන එන්නත් කිරීමේ පද්ධතිය හෝ ජ්වලන පද්ධතිය පරීක්ෂා කිරීම වැනි අමතර පරීක්ෂණ මඟ හැරීම, ගැටලුවේ අසම්පූර්ණ රෝග විනිශ්චයකට හේතු විය හැක.
 • දෝෂයකට හේතුව හඳුනා ගැනීමට අපොහොසත් වීම: සමහර අවස්ථාවලදී, අතිරේක රෝග විනිශ්චය පරීක්ෂණ හෝ උපකරණ නොමැතිව ගැටලුවේ මූලාශ්රය තීරණය කිරීමට අපහසු විය හැකිය.

මෙම දෝෂ වලක්වා ගැනීම සඳහා, ඔබ ප්රවේශමෙන් රෝග විනිශ්චය ක්රියා පටිපාටිය අනුගමනය කිරීම, සුදුසු උපකරණ භාවිතා කිරීම සහ අවශ්ය නම්, සුදුසුකම් ලත් පුද්ගලයින්ගෙන් උපකාර ලබා ගැනීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.

දෝෂ කේතය කෙතරම් බරපතලද? P0376?

දෝෂ කේතය P0376, වාහනයේ අධි-විභේදන "B" යොමු සංඥාව සමඟ ගැටලුවක් පෙන්නුම් කරයි, විශේෂිත තත්වයන් සහ ගැටලුවේ හේතුව මත පදනම්ව බරපතල හෝ නොවිය හැකිය.

P0376 කේතයට හේතුව දෘශ්‍ය සංවේදකයේ හෝ වෙනත් කාල පද්ධති සංරචකවල නුසුදුසු ක්‍රියාකාරිත්වය නිසා නම්, එය එන්ජිම වැරදි ලෙස ක්‍රියා කිරීම, බලය නැතිවීම, රළු අක්‍රිය වීම සහ අනෙකුත් බරපතල වාහන ක්‍රියාකාරී ගැටළු වලට හේතු විය හැක. එවැනි අවස්ථාවන්හිදී, ගැටළුව හඳුනා ගැනීම සහ නිවැරදි කිරීම සඳහා වහාම විශේෂඥයින් සම්බන්ධ කර ගැනීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.

කෙසේ වෙතත්, P0376 කේතය තාවකාලික දෝෂයක් හෝ රැහැන් හෝ සම්බන්ධතා වැනි සුළු ගැටළුවක් නිසා ඇති වූවක් නම්, එය අඩු බරපතල ගැටළුවක් විය හැකිය. එවැනි අවස්ථාවන්හිදී, ගැටලුවේ හේතුව හඳුනා ගැනීම සහ ඉවත් කිරීම සඳහා අතිරේක රෝග විනිශ්චය සිදු කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.

ඕනෑම අවස්ථාවක, Check Engine Light ඔබේ වාහනයේ උපකරණ පුවරුවේ දැල්වී P0376 ගැටළු කේතය දිස්වන්නේ නම්, ඔබේ වාහනයේ ක්‍රියාකාරිත්වයට ඇති විය හැකි බරපතල ප්‍රතිවිපාක වළක්වා ගැනීම සඳහා ගැටලුව වෘත්තීයමය වශයෙන් හඳුනාගෙන අලුත්වැඩියා කිරීමට සුදුසුකම් ලත් කාර්මිකයෙකු සම්බන්ධ කර ගැනීම නිර්දේශ කෙරේ.

කේතය ඉවත් කිරීමට උපකාර වන අලුත්වැඩියාව කුමක්ද? P0376?

P0376 කරදර කේතය දෝශ නිරාකරණය කිරීම සඳහා විවිධ ක්‍රියා අවශ්‍ය විය හැකිය, දෝෂයේ නිශ්චිත හේතුව මත පදනම්ව, හැකි අලුත්වැඩියා ක්‍රියා කිහිපයක් ඇතුළත් වේ:

 1. දෘශ්ය සංවේදකය ප්රතිස්ථාපනය කිරීම: ගැටලුව දෝෂ සහිත දෘශ්‍ය සංවේදකයක් නිසා නම්, එය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය විය හැකිය. නව සංවේදකය ස්ථාපනය කර නිසි ලෙස ක්රමාංකනය කළ යුතුය.
 2. විදුලි රැහැන් අලුත්වැඩියා කිරීම හෝ ප්රතිස්ථාපනය කිරීම: ගැටළුව රැහැන්වල හෝ සම්බන්ධකවල දක්නට ලැබේ නම්, ඒවා ප්රවේශමෙන් පරීක්ෂා කළ යුතුය. අවශ්ය නම්, හානියට පත් වයර් හෝ සම්බන්ධක අලුත්වැඩියා කිරීම හෝ ප්රතිස්ථාපනය කිරීම.
 3. ජ්වලන සහ ඉන්ධන එන්නත් පද්ධතිය පරීක්ෂා කිරීම සහ සේවා සැපයීම: P0376 කේතය ජ්වලන හෝ ඉන්ධන එන්නත් පද්ධතියට සම්බන්ධ නම්, අදාළ සංරචක පරීක්ෂා කර අවශ්‍ය ඕනෑම අලුත්වැඩියාවක් හෝ සේවාවක් සිදු කරන්න.
 4. PCM නැවත සකස් කිරීම හෝ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම: දුර්ලභ අවස්ථාවන්හිදී, ගැටළුව එන්ජින් පාලන මොඩියුලයේ (PCM) ගැටළුවක් නිසා විය හැක. මෙම අවස්ථාවේදී, එය අලුත්වැඩියා කිරීමට හෝ ප්රතිස්ථාපනය කිරීමට අවශ්ය විය හැකිය.
 5. වෙනත් අලුත්වැඩියා ක්රියාවන්: P0376 කේතය දෝෂ සහිත සංවේදක තැටියක් හෝ යාන්ත්රික හානි වැනි වෙනත් ගැටළු නිසා ඇති විය හැක. මෙම අවස්ථාවේදී, අලුත්වැඩියා කිරීමේ ක්රියාමාර්ගය ගැටලුවේ නිශ්චිත හේතුව මත රඳා පවතී.

දෝෂයේ හේතුව නිවැරදිව තීරණය කිරීම සහ සුදුසු අලුත්වැඩියාවන් සිදු කිරීම සඳහා, ඔබ සුදුසුකම් ලත් මෝටර් රථ කාර්මිකයෙකු හෝ සේවා මධ්යස්ථානයක් සම්බන්ධ කර ගැනීම රෙකමදාරු කරනු ලබන බව අවධාරණය කිරීම වැදගත්ය. විශේෂඥයෙකු විසින් P0376 ගැටළුව විසඳීම සඳහා අවශ්ය ක්රියාමාර්ග හඳුනාගෙන තීරණය කරනු ඇත.

P0376 එන්ජින් කේතය හඳුනාගෙන නිවැරදි කරන්නේ කෙසේද - OBD II ගැටළු කේතය පැහැදිලි කරන්න

P0376 - වෙළඳ නාමය-විශේෂිත තොරතුරු

ගැටළු කේතය P0376 එන්ජින් කාල පද්ධතියට සම්බන්ධ වන අතර විවිධ වාහනවල සිදු විය හැක, ඒවායින් සමහරක්:

මේවා P0376 කේතය තිබිය හැකි මෝටර් රථ වෙළඳ නාමවලින් කිහිපයක් පමණි. සෑම නිෂ්පාදකයෙකුටම තමන්ගේම පිරිවිතරයන් සහ පද්ධති ඇත, එබැවින් ඔබේ නිශ්චිත වාහන ආකෘතිය සඳහා සේවා සහ රෝග විනිශ්චය අත්පොතෙහි අමතර තොරතුරු සොයාගත හැකිය.

අදහස් එක් කරන්න