කරදර කේතය P0439 විස්තරය.
OBD2 දෝෂ කේත

P0439 Catalytic Converter Heater Control Circuit Malfunction (බැංකු 2)

P0439 – OBD-II ගැටළු කේතය තාක්ෂණික විස්තරය

ගැටළු කේතය P0439 පෙන්නුම් කරන්නේ PCM හට උත්ප්රේරක පරිවර්තක තාපක පාලන පරිපථයේ (බැංකු 2) අසාමාන්ය වෝල්ටීයතා සංඥාවක් ලැබී ඇති බවයි.

දෝෂ කේතයෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? P0439?

ගැටළු කේතය P0439 පෙන්නුම් කරන්නේ එන්ජින් පාලන මොඩියුලය (PCM) උත්ප්රේරක පරිවර්තක තාපක පාලන පරිපථය (බැංකු 2) මත අසාමාන්ය වෝල්ටීයතා සංඥාවක් ලැබී ඇති බවයි. මෙය උත්ප්රේරක පරිවර්තක තාපක පද්ධතිය සමඟ ඇති විය හැකි ගැටළුවක් පෙන්නුම් කරයි.

අසාර්ථක වූ අවස්ථාවක P0439.

විය හැකි හේතු

P0439 කරදර කේතයේ ඇති විය හැකි සමහර හේතු:

 • උත්ප්රේරක පරිවර්තක හීටරයේ අක්රිය වීම: විවෘත පරිපථයක් හෝ තාපකයේම අක්‍රියතාවයක් වැනි උත්ප්‍රේරක පරිවර්තක හීටරයේම ගැටළු මෙම දෝෂයට හේතුව විය හැක.
 • රැහැන් සහ සම්බන්ධක: හානි වූ, විඛාදනයට ලක් වූ හෝ කැඩුණු රැහැන්, හෝ සම්බන්ධකවල දුර්වල සම්බන්ධතා තාපක පාලන පරිපථයේ ගැටළු ඇති කළ හැකිය.
 • එන්ජින් පාලන මොඩියුලයේ (PCM) ගැටළු: උත්ප්‍රේරක පරිවර්තක හීටරය පාලනය කිරීම සඳහා වගකිව යුතු PCM හි අක්‍රමිකතා හෝ දෝෂ ද මෙම දෝෂ කේතය දිස්වීමට හේතු විය හැක.
 • ඔක්සිජන් සංවේදක සමඟ ගැටළු: උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකයේ කාර්යක්ෂමතාව නිරීක්ෂණය කරන ඔක්සිජන් සංවේදකවල අක්‍රමිකතා හෝ දෝෂ P0439 කේතය දිස්වීමට ද හේතු විය හැක.
 • උත්ප්රේරක පරිවර්තකයේම ගැටළු: බැංකු 2 හි ඇති උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකය දිරාපත් වීම හෝ හානි වීම හේතුවෙන් නිසි ලෙස ක්‍රියා නොකරන්නේ නම්, එය ද මෙම දෝෂයට හේතු විය හැක.
 • උත්ප්රේරක පරිවර්තක උෂ්ණත්ව සංවේදකයේ අක්රිය වීම: බැංකු 2 හි උත්ප්රේරක පරිවර්තක උෂ්ණත්ව සංවේදකය නිසි ලෙස ක්රියා නොකරන්නේ නම්, මෙය P0439 කේතය දිස්වීමටද හේතු විය හැක.

හේතුව නිවැරදිව තීරණය කිරීම සඳහා, විශේෂිත උපකරණ භාවිතයෙන් මෝටර් රථය හඳුනා ගැනීම අවශ්ය වේ.

දෝෂ කේතයක රෝග ලක්ෂණ මොනවාද? P0439?

DTC P0439 සඳහා පහත රෝග ලක්ෂණ ඇතුළත් විය හැක:

 • උපකරණ පුවරුවේ දෝෂයක් දිස්වේ: කරදර කේතය P0439 සක්රිය කළ විට, "පරීක්ෂා කිරීමේ එන්ජිම" හෝ "සේවා එන්ජිම ඉක්මනින්" ආලෝකයක් උපකරණ පුවරුව මත දිස්විය හැක, පද්ධතිය සමඟ ගැටළුවක් පෙන්නුම් කරයි.
 • බලය නැතිවීම: උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකයේ ප්‍රමාණවත් කාර්ය සාධනයක් නොමැතිකම නිසා එන්ජිමේ බලය නැතිවීම හෝ එන්ජිමේ රළු ක්‍රියාකාරිත්වය නැති විය හැක.
 • පිරිහෙමින් පවතින ඉන්ධන ආර්ථිකය: අනිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක වන උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකයක් අකාර්යක්ෂම ඉන්ධන දහනය හේතුවෙන් දුර්වල ඉන්ධන පිරිමැස්මකට ද හේතු විය හැක.
 • නිෂ්ක්‍රීය අස්ථාවරත්වය: උත්ප්රේරක පරිවර්තකය දෝෂ සහිත නම්, රළුබව හෝ රළුබව වැනි එන්ජිම අක්රිය වීම ගැටළු ඇති විය හැක.
 • හානිකර ද්රව්ය විමෝචනය වැඩි වීම: උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකයේ ප්‍රමාණවත් කාර්ය සාධනයක් නොමැති වීමෙන් පිටවන වායූන් තුළ හානිකර ද්‍රව්‍ය විමෝචනය වැඩි වීමට හේතු විය හැක, එය පරීක්ෂා කිරීමේදී හෝ පිටවන වායු විශ්ලේෂණයේදී දැකගත හැක.
 • අසාමාන්ය ශබ්ද හෝ සුවඳ: සමහර අවස්ථා වලදී, උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකය දෝෂ සහිත නම්, පිටාර පද්ධතියෙන් ඔබට අසාමාන්‍ය ශබ්ද හෝ ගන්ධයන් අත්විඳිය හැක, පිටාර පද්ධතියේ ගැටළු පෙන්නුම් කරයි.

P0439 කේතයේ නිශ්චිත කොන්දේසි සහ හේතු මත පදනම්ව මෙම රෝග ලක්ෂණ විවිධ මට්ටම් වලට සිදු විය හැක.

දෝෂ කේතයක් හඳුනා ගන්නේ කෙසේද P0439?

DTC P0439 රෝග විනිශ්චය කිරීමට, මෙම පියවර අනුගමනය කරන්න:

 1. දෝෂ කේතය පරීක්ෂා කිරීම: OBD-II ස්කෑන් මෙවලමක් භාවිතා කරමින්, එන්ජින් පාලන මොඩියුලයෙන් (PCM) P0439 කරදර කේතය කියවා තාවකාලික දෝෂයක් හේතුවෙන් කේතය සක්‍රිය නොවන බවට සහතික වන්න.
 2. රැහැන් සහ සම්බන්ධක පරීක්ෂා කිරීම: හානි, විඛාදනයට හෝ කැඩීම් සඳහා PCM වෙත උත්ප්රේරක පරිවර්තක උෂ්ණත්ව සංවේදකය (බැංකුව 2) සම්බන්ධ කරන රැහැන් සහ සම්බන්ධක පරීක්ෂා කරන්න. සියලුම සම්බන්ධතා ආරක්ෂිතව සම්බන්ධ කර ඇති බවට වග බලා ගන්න.
 3. උත්ප්රේරක පරිවර්තක තාපකය පරීක්ෂා කිරීම: බහුමාපකයක් භාවිතයෙන් උත්ප්රේරක පරිවර්තක තාපකයේ (බැංකු 2) ප්රතිරෝධය පරීක්ෂා කරන්න. නිෂ්පාදකයාගේ තාක්ෂණික ලියකියවිලිවල දක්වා ඇති සීමාවන් තුළ ප්රතිරෝධය ඇති බවට වග බලා ගන්න.
 4. උත්ප්රේරක පරිවර්තක උෂ්ණත්ව සංවේදකය පරීක්ෂා කිරීම: උත්ප්‍රේරක පරිවර්තක උෂ්ණත්ව සංවේදකයේ ක්‍රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කරන්න (බැංකු 2), එය PCM වෙත නිවැරදි සංඥා යවන බවට වග බලා ගන්න. අවශ්ය නම් සංවේදකය ප්රතිස්ථාපනය කරන්න.
 5. උත්ප්රේරක පරිවර්තකය පරීක්ෂා කිරීම: හානිය, අවහිර කිරීම හෝ ඇඳීම සඳහා උත්ප්රේරක පරිවර්තකය (බැංකුව 2) පරීක්ෂා කරන්න. අවශ්ය නම් එය ප්රතිස්ථාපනය කරන්න.
 6. එන්ජින් පාලන මොඩියුලය (PCM) පරීක්ෂා කරන්න: උත්ප්‍රේරක පරිවර්තක තාපක පාලනයේ (බැංකුව 2) දෝෂ හෝ අක්‍රමිකතා සඳහා PCM ක්‍රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කරන්න. අවශ්ය නම් PCM ෆ්ලෑෂ් කරන්න හෝ ප්රතිස්ථාපනය කරන්න.
 7. ඔක්සිජන් සංවේදක පරීක්ෂා කිරීම: PCM වෙත නිවැරදි සංඥා යැවීම සහතික කිරීම සඳහා පූර්ව සහ පශ්චාත් උත්ප්රේරක ඔක්සිජන් සංවේදකවල ක්රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කරන්න.

ඉහත පියවරයන් සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු, ඔබට PCM මතකයෙන් P0439 කේතය ඉවත් කර පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පරීක්ෂණ ධාවකයක් සඳහා එය රැගෙන යා යුතුය. ගැටලුව දිගටම පවතින්නේ නම්, වඩාත් සවිස්තරාත්මක රෝග විනිශ්චය හෝ සුදුසුකම් ලත් කාර්මිකයෙකු සමඟ උපදේශනය අවශ්ය විය හැකිය.

රෝග විනිශ්චය දෝෂ

DTC P0439 රෝග විනිශ්චය කිරීමේදී, පහත දෝෂ ඇතිවිය හැක:

 • හීටර් පාලන පරිපථ රෝග විනිශ්චය මඟ හරින්න: එක් පොදු වැරැද්දක් නම් උත්ප්‍රේරක පරිවර්තක තාපක පාලන පරිපථයේම රෝග විනිශ්චය මඟ හැරීමයි. සමහර යාන්ත්‍රිකයන් හීටරයම හෝ වෙනත් සංරචක පරීක්ෂා කිරීම කෙරෙහි පමණක් අවධානය යොමු කළ හැකි අතර, එමඟින් වයරින් හෝ එන්ජින් පාලන මොඩියුලයේ (PCM) ගැටලුවේ මූලාශ්‍රය අතුරුදහන් විය හැකිය.
 • ඔක්සිජන් සංවේදක දත්ත වැරදි ලෙස අර්ථ දැක්වීම: ඔක්සිජන් සංවේදකවල දත්ත වැරදි ලෙස අර්ථකථනය කිරීමෙන් රෝග විනිශ්චය සමහර විට සංකීර්ණ විය හැක. මෙය අක්රිය වීමට හේතු පිළිබඳ වැරදි නිගමනයකට තුඩු දිය හැකිය.
 • රෝග විනිශ්චය සඳහා ඒකාබද්ධ ප්රවේශයක් අවශ්ය වේ: P0439 කේතය දෝෂ සහිත උත්ප්‍රේරක පරිවර්තක හීටරය, ඔක්සිජන් සංවේදක, රැහැන්, සම්බන්ධක, හෝ PCM ඇතුළු විවිධ දේවල් නිසා ඇති විය හැක. එක් අංශයක් කෙරෙහි පමණක් අවධානය යොමු කිරීම ප්රමාණවත් නොවේ; එය පුළුල් රෝග විනිශ්චයක් සිදු කිරීම අවශ්ය වේ.
 • ප්‍රමාණවත් නොවන උත්ප්‍රේරක පරිවර්තක පරීක්ෂාව: සමහර විට යාන්ත්‍රිකයන්ට උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකයම පරීක්ෂා කිරීමේ අවශ්‍යතාවය මග හැරිය හැක, එය වැරදි රෝග විනිශ්චයක් ඇති කළ හැක.
 • උපකරණ ගැටළු හෝ වැරදි මිනුම්: වැරදි උපකරණ ක්රමාංකනය හෝ වැරදි ප්රතිරෝධය සහ වෝල්ටීයතා මිනුම් වැරදි රෝග විනිශ්චය නිගමනවලට හේතු විය හැක.
 • යාවත්කාලීන තාක්ෂණික තොරතුරු නොමැතිකම: ප්‍රමාණවත් දැනුමක් නොමැතිකම හෝ නිශ්චිත මෝටර් රථ ආකෘතියක් පිළිබඳ යාවත්කාලීන තාක්ෂණික තොරතුරු නොමැතිකම ද රෝග විනිශ්චය දෝෂ ඇති කළ හැකිය.

මෙම දෝෂ වලක්වා ගැනීම සඳහා, රෝග විනිශ්චය ක්රම නිරීක්ෂණය කිරීම, දැනුම යාවත්කාලීන කිරීම සහ විශ්වසනීය උපකරණ භාවිතා කිරීම අවශ්ය වේ. ඊට අමතරව, විස්තීර්ණ රෝග විනිශ්චයක් සිදු කිරීම සහ P0439 කේතයේ ඇති විය හැකි සියලු හේතු සලකා බැලීම වැදගත් වේ.

දෝෂ කේතය කෙතරම් බරපතලද? P0439?

ගැටළු කේතය P0439 උත්ප්රේරක පරිවර්තක තාපක පාලන පරිපථයේ ගැටළුවක් පෙන්නුම් කරයි. මෙය තීරනාත්මක ගැටළුවක් නොවුනත්, එය පහත සඳහන් කරුණු වලට හේතු විය හැක:

 • උත්ප්රේරක පරිවර්තකයේ කාර්යක්ෂමතාව නැතිවීම: උත්ප්රේරක පරිවර්තක හීටරය නිසියාකාරව ක්රියා නොකරන්නේ නම්, එය පරිවර්තකය දුර්වල ලෙස ක්රියා කිරීමට හේතු විය හැක. මෙය වාහනයේ පාරිසරික ක්‍රියාකාරිත්වයට සහ විමෝචන ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වීමට බලපෑ හැකිය.
 • එන්ජින් කාර්ය සාධනය නැතිවීම: දෝෂ සහිත උත්ප්‍රේරක පරිවර්තක හීටරයක් ​​එන්ජිමේ ක්‍රියාකාරීත්වය නැතිවීමට හෝ රළු වීමට හේතු විය හැක, එය ඔබගේ වාහනයේ හැසිරවීම අඩාල කළ හැක.
 • ඉන්ධන පරිභෝජනය වැඩි කිරීම: ප්‍රමාණවත් නොවන උත්ප්‍රේරක පරිවර්තක කාර්යක්ෂමතාව අකාර්යක්ෂම ඉන්ධන දහනය හේතුවෙන් ඉන්ධන පරිභෝජනය වැඩි වීමට හේතු විය හැක.
 • පරිසරයට ඍණාත්මක බලපෑම: උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකයේ වැරදි ක්‍රියාකාරිත්වය පරිසරයට අහිතකර ලෙස බලපාන හානිකර ද්‍රව්‍ය විමෝචනය වැඩි කිරීමට හේතු විය හැක.

මෙම බලපෑම් ආරක්ෂිත තීරනාත්මක නොවන නමුත්, වාහනයේ එන්ජිමේ ක්‍රියාකාරිත්වයට සහ පාරිසරික ක්‍රියාකාරිත්වයට තවදුරටත් අහිතකර බලපෑම් වළක්වා ගැනීම සඳහා හැකි ඉක්මනින් ගැටළුව නිවැරදි කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.

කේතය ඉවත් කිරීමට උපකාර වන අලුත්වැඩියාව කුමක්ද? P0439?

දෝෂ කේතය P0439 විසඳීම සඳහා අක්‍රිය වීමේ මූල හේතුව හඳුනා ගැනීම සහ ඉවත් කිරීම අවශ්‍ය වේ, හැකි අලුත්වැඩියා විකල්ප කිහිපයක්:

 1. උත්ප්රේරක පරිවර්තක තාපක ප්රතිස්ථාපනය: ගැටළුව හීටරයේම තිබේ නම්, එය ප්රතිස්ථාපනය කිරීම අවශ්ය විය හැකිය. P2 කේතය දිස්වීමට හේතු වන බැංකු 0439 හි තාපකය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම මෙයට ඇතුළත් විය හැකිය.
 2. රැහැන් සහ සම්බන්ධක අළුත්වැඩියා කිරීම හෝ ප්රතිස්ථාපනය කිරීම: ගැටළුව රැහැන් හෝ සම්බන්ධක සමඟ නම්, ඔබට හානි වූ සංරචක අලුත්වැඩියා කිරීම හෝ ප්රතිස්ථාපනය කිරීම අවශ්ය වේ.
 3. උත්ප්රේරක පරිවර්තක උෂ්ණත්ව සංවේදකය ප්රතිස්ථාපනය කිරීම: බැංකු 2 හි උත්ප්රේරක පරිවර්තක උෂ්ණත්ව සංවේදකය අසමත් වුවහොත් එය ප්රතිස්ථාපනය කළ යුතුය.
 4. PCM මෘදුකාංග යාවත්කාලීන කිරීම: සමහර විට එන්ජින් පාලන මොඩියුලය (PCM) මෘදුකාංගය යාවත්කාලීන කිරීම P0439 කේතය නිරාකරණය කළ හැකිය, විශේෂයෙන් දෝෂය මෘදුකාංගයට හෝ එහි සැකසුම් වලට සම්බන්ධ නම්.
 5. උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම: ගැටළුව උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකයේ ක්‍රියාකාරිත්වයට කෙලින්ම සම්බන්ධ නම්, එය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය විය හැකිය.
 6. අතිරේක රෝග විනිශ්චය: සමහර අවස්ථාවලදී, P0439 කේතයේ හේතුව හඳුනා ගැනීමට සහ සුදුසු අලුත්වැඩියාවන් සිදු කිරීමට අමතර රෝග විනිශ්චය අවශ්‍ය විය හැකිය.

රෝග විනිශ්චය සහ අළුත්වැඩියා කිරීම සඳහා ඔබ සුදුසුකම් ලත් වාහන කාර්මිකයෙකු හෝ සේවා මධ්‍යස්ථානයක් සම්බන්ධ කර ගැනීම නිර්දේශ කරනු ලැබේ, මෙය තවදුරටත් ගැටළු මඟහරවා ගැනීමට සහ ගැටළුව නිවැරදිව නිවැරදි කර ඇති බවට සහතික වීමට උපකාරී වේ.

P0439 Catalyst Heater Control Circuit (Bank 2)🟢 කරදර කේත රෝග ලක්ෂණ විසඳුම් හේතු වේ

P0439 - වෙළඳ නාමය-විශේෂිත තොරතුරු

සමහර මෝටර් රථ වෙළඳ නාම සඳහා P0439 කේතයේ සමහර විකේතනය:

මේවා සාමාන්‍ය විස්තර පමණක් වන අතර, විශේෂිත මෝටර් රථ වෙළඳ නාමවලට ​​ඔවුන්ගේම පිරිවිතරයන් සහ කරදර කේත පිළිබඳ අර්ථකථන තිබිය හැකිය. ඔබට ඔබේ වාහනය සඳහා ගැටලු කේත පිළිබඳ නිශ්චිත තොරතුරු අවශ්‍ය නම්, ඔබ ඔබේ වාහන සන්නාමයේ අලුත්වැඩියාව හෝ සේවා අත්පොත බැලීම හෝ බලයලත් සේවා මධ්‍යස්ථානයක් සම්බන්ධ කර ගැනීම නිර්දේශ කෙරේ.

අදහස් එක් කරන්න