ෆෙරාරි පරීක්ෂණ ධාවකය: විදුලි මෝටර් රථය 2022 ට පෙර නොවේ - පෙරදසුන
පරීක්ෂණ ධාවකය

ෆෙරාරි පරීක්ෂණ ධාවකය: විදුලි මෝටර් රථය 2022 ට පෙර නොවේ - පෙරදසුන

ෆෙරාරි: විදුලි කාර් 2022 ට පෙර නොවේ - පෙරදසුන

2018 ජිනීවා මෝටර් රථ ප්‍රදර්ශනයට පැමිණෙන පළමු විදුලි ෆෙරාරි රථයේ පැමිණීම තහවුරු කිරීමෙන් පසු, සර්ජියෝ මාර්චියෝන් නැවත පැමිණෙන්නේ ප්‍රැන්සින් හෝස් පෙළගැස්ම විද්‍යුත්කරණය කිරීම ගැන කතා කිරීමට ය. කොටස් හිමියන්ගේ රැස්වීමේදී, FCA සමූහයේ ඉතාලි-කැනේඩියානු ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා පළමු ශුන්‍ය විමෝචනය වන රතු කාලය පිළිබඳව විස්තර කළේය. ඔහු පැවසුවේ 2022 ට පෙර නොවේ. එබැවින් ෆෙරාරිගේ උපාය මාර්ගය දෙමුහුන් ක්‍රියාවලියක් හරහා ක්‍රමයෙන් විදුළි වාහන හඳුන්වා දීම වුවද කාලය දිගු ය.

2022 වන තෙක් සම්පූර්ණ විදුලි මෝටර් රථයක් නොමැත. ෆෙරාරි දෙමුහුන් පිරිසිදු විදුලිය සඳහා මග පාදයි. එය සිදුවනු ඇත, නමුත් දැනට අපි කතා කරන්නේ කාල ක්ෂිතිජයක් ගැන ය, එය තවමත් ඉතා ඈතයි.

විද්‍යුත්කරණයෙන් ඔබ්බට, ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා සඳහන් කළ පරිදි, සන්නාමය විකිණීමකින් තොරව නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම ද Maranello හි ප්‍රධාන අරමුණු වේ:

“වෙළඳපොල නිවැරදි කොන්දේසි නිර්මානය කරන්නේ නම්, අපි ඉදිරි වසර කිහිපය තුළ ක්‍රමයෙන් හා ඓන්ද්‍රීයව නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්නෙමු. ෆෙරාරි සන්නාමයේ සුවිශේෂත්වය පවත්වා ගැනීමට අපි කැපවී සිටින අතර වෙළඳපල ඉල්ලුමට වඩා අඩු මෝටර් රථයක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා එන්සෝ ෆෙරාරිගේ ආදර්ශ පාඨය නැවත අවධාරණය කරමු.

අදහස් එක් කරන්න