කරදර කේතය P0479 විස්තරය.
OBD2 දෝෂ කේත

P0479 පිටාර වායු පීඩන පාලන කපාට පරිපථය අතරමැදි

P0479 – OBD-II ගැටළු කේතය තාක්ෂණික විස්තරය

ගැටළු කේතය P0479 පෙන්නුම් කරන්නේ PCM විසින් පිටාර වායු පීඩන පාලන කපාට පරිපථයේ අන්තර් වෝල්ටීයතා වෝල්ටීයතාව හඳුනාගෙන ඇති බවයි.

දෝෂ කේතයෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? P0479?

ගැටළු කේතය P0479 මඟින් පිටාර වායු පීඩන පාලන කපාට පරිපථයේ අන්තර් වෝල්ටීයතා වෝල්ටීයතාවය පෙන්නුම් කරයි. මෙම කේතය සාමාන්‍යයෙන් පිටාර වායු පීඩනය නිරීක්ෂණය කරන ලද ඩීසල් සහ ටර්බෝචාජ් කරන ලද එන්ජින් සහිත වාහනවල දිස්වේ. ඩීසල් හෝ ටර්බෝචාජ් කරන ලද එන්ජින් සහිත වාහනවල පිටාර වායු පීඩන පාලන කපාටය පිටාර වායු පීඩනය පාලනය කිරීම සඳහා වගකිව යුතුය. වෝල්ටීයතා කියවීම් ආකාරයෙන් තෙරපුම් ස්ථාන සංවේදකය, ටචෝමීටරය සහ අනෙකුත් සංවේදක වලින් ලැබෙන දත්ත මත පදනම්ව PCM ස්වයංක්‍රීයව අවශ්‍ය පිටාර වායු පීඩනය ගණනය කරයි. පිටාර වායු පීඩන පාලන කපාට පරිපථ වෝල්ටීයතාව අතරමැදි බව PCM හඳුනා ගන්නේ නම්, P0479 සිදුවනු ඇත.

අසාර්ථක වූ අවස්ථාවක P0479.

විය හැකි හේතු

P0479 කරදර කේතය සඳහා විය හැකි හේතු කිහිපයක්:

 • ක්‍රියා විරහිත පිටාර වායු පීඩන පාලන කපාටය: කපාටයට හානි වී හෝ දෝෂ සහිත විය හැකි අතර, පිටාර වායු පීඩනය නිසි ලෙස සකස් නොවීමට හේතු වේ.
 • පරිපථ ගැටළු: පිටාර වායු පීඩන පාලන කපාටය එන්ජින් පාලන මොඩියුලයට (PCM) සම්බන්ධ කරන විද්‍යුත් පරිපථයේ විවෘත වීම, විඛාදනය හෝ වෙනත් හානියක් හේතුවෙන් වැරදි කියවීම් හෝ කපාටයෙන් කිසිදු සංඥාවක් නොමැති විය හැක.
 • සංවේදක ගැටළු: අවශ්‍ය පිටාර පීඩනය ගණනය කිරීමට PCM භාවිතා කරන තෙරපුම් ස්ථාන සංවේදකය, ටචෝමීටරය හෝ වෙනත් සංවේදකවල ක්‍රියා විරහිත වීමක් ද P0479 ඇති විය හැක.
 • PCM මෘදුකාංග ගැටළු: වැරදි හෝ වැරදි ලෙස ක්‍රියා කරන PCM මෘදුකාංගය පිටාර වායු පීඩන පාලන කපාටය නිසි ලෙස ක්‍රියා නොකිරීමට හේතු විය හැක.

දෝෂ කේතයක රෝග ලක්ෂණ මොනවාද? P0479?

DTC P0479 සඳහා වන රෝග ලක්ෂණ විශේෂිත හේතුව සහ වාහන වර්ගය අනුව වෙනස් විය හැක:

 • Check Engine දෝෂ කේතය මෝටර් රථයේ උපකරණ පුවරුවේ දිස්වේ.
 • එන්ජින් බලය නැතිවීම හෝ අස්ථායී ක්රියාකාරිත්වය.
 • පිරිහෙමින් පවතින ඉන්ධන ආර්ථිකය.
 • ගෑස් පැඩලය වෙත ත්වරණය හෝ මන්දගාමී ප්රතිචාරය සමඟ ගැටළු.
 • එන්ජිමෙන් අසාමාන්‍ය ශබ්ද හෝ කම්පන.
 • ඉන්ධන පරිභෝජනය වැඩි කිරීම.
 • පිටකිරීමේ පද්ධතියෙන් අසාමාන්ය සුවඳ.

දෝෂ කේතයක් හඳුනා ගන්නේ කෙසේද P0479?

DTC P0479 හඳුනා ගැනීම සඳහා, පහත පියවර නිර්දේශ කරනු ලැබේ:

 1. දෝෂ කේතය පරීක්ෂා කරන්න: P0479 කේතය කියවීමට රෝග විනිශ්චය ස්කෑනරයක් භාවිතා කරන්න සහ දිස්විය හැකි අමතර කරදර කේත. වැඩිදුර විශ්ලේෂණය සඳහා දෝෂ කේත සටහන් කරන්න.
 2. දෘශ්ය පරීක්ෂාව: පිටාර වායු පීඩන පාලන කපාටය සහ දෘශ්‍ය හානි, විඛාදන හෝ කැඩුණු රැහැන් සඳහා සියලුම විදුලි සම්බන්ධතා පරීක්ෂා කරන්න. සියලුම සම්බන්ධතා ආරක්ෂිත බවට වග බලා ගන්න.
 3. විදුලි සම්බන්ධතා පරීක්ෂා කිරීම: හොඳ සම්බන්ධතා සහ විඛාදන සඳහා පිටාර වායු පීඩන පාලන කපාටයේ විදුලි සම්බන්ධතා පරීක්ෂා කරන්න. අවශ්ය නම්, සම්බන්ධතා පිරිසිදු කර වයර් නැවත සම්බන්ධ කරන්න.
 4. පීඩන පාලන කපාට පරීක්ෂාව: පිටාර වායු පීඩන පාලන කපාටයේ ප්‍රතිරෝධය සහ වෝල්ටීයතාව පරීක්ෂා කිරීමට බහුමාපකයක් භාවිතා කරන්න. ප්රතිරෝධය නිෂ්පාදකයාගේ පිරිවිතරයන් සපුරාලන බවට වග බලා ගන්න.
 5. තෙරපුම් ස්ථාන සංවේදකය පරීක්ෂා කිරීම: පිටාර වායු පීඩන පාලන කපාට පරිපථයේ ඉහළ හෝ අඩු වෝල්ටීයතාවයක් ඇති කළ හැකි බැවින් නිසි ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා තෙරපුම් ස්ථාන සංවේදකය පරීක්ෂා කරන්න.
 6. අමතර පරීක්ෂණ: ඔබගේ නිශ්චිත තත්ත්වය අනුව, එන්ජින් කළමනාකරණ පද්ධතිය සහ අනෙකුත් පිටාර පද්ධති සංරචක පිළිබඳ අතිරේක පරීක්ෂණ අවශ්ය විය හැකිය.
 7. යාන්ත්රික සංරචක පරීක්ෂා කිරීම: අවශ්ය නම්, පිටාර පද්ධතිය, පිටාර වායු ප්රතිචක්රීකරණ පද්ධතිය සහ ටර්බෝචාජ් කිරීම වැනි පිටාර පද්ධතියේ යාන්ත්රික සංරචකවල තත්ත්වය පරීක්ෂා කරන්න.

ගැටළුව හඳුනා ගැනීමෙන් සහ හඳුනා ගැනීමෙන් පසුව, සුදුසු අලුත්වැඩියාවන් හෝ දෝෂ සහිත සංරචක ප්රතිස්ථාපනය කිරීම අවශ්ය වේ.

රෝග විනිශ්චය දෝෂ

DTC P0479 රෝග විනිශ්චය කිරීමේදී, පහත දෝෂ ඇතිවිය හැක:

 • දෘශ්‍ය පරීක්ෂාව මඟ හරින්න: පිටාර වායු පීඩන පාලන කපාටය සහ එහි විදුලි සම්බන්ධතා පිළිබඳ ප්රවේශමෙන් දෘශ්ය පරීක්ෂණයක් සිදු නොකළහොත් දෝෂයක් ඇතිවිය හැකිය. මෙම පියවර මඟ හැරීම හඳුනා නොගත් හානියක් හෝ රැහැන් කැඩීමට හේතු විය හැක.
 • වැරදි සංරචක පරීක්ෂාව: වැරදි මෙවලමක් හෝ ක්‍රමයක් සමඟ පරීක්ෂා කිරීම සිදු කරන විට දෝෂය ඇතිවේ. බහුමාපකයක් වැරදි ලෙස භාවිතා කිරීම හෝ පද්ධතිය නිවැරදිව තේරුම් නොගැනීම වැරදි නිගමනවලට තුඩු දිය හැකිය.
 • තෙරපුම් ස්ථාන සංවේදකය ප්‍රමාණවත් ලෙස පරීක්ෂා නොකිරීම: තෙරපුම් ස්ථාන සංවේදකය ප්‍රමාණවත් ලෙස පරීක්‍ෂා කර නොමැති නම්, එය පිටාර වායු පීඩන පාලන කපාට පරිපථයේ හඳුනා නොගත් වෝල්ටීයතා ගැටලු ඇති විය හැක.
 • අමතර පරීක්ෂණ මඟ හරින්න: අමතර පරීක්ෂණ සහ පරීක්ෂණ සිදු නොකළහොත්, එන්ජින් කළමනාකරණ පද්ධතියේ ගැටළු හෝ පිටාර පද්ධතියට යාන්ත්‍රික හානි වැනි සමහර ගැටළු රෝග විනිශ්චය අතරතුර මග හැරිය හැක.
 • දත්ත වැරදි අර්ථකථනය: පරීක්ෂණ ප්රතිඵල වැරදි ලෙස අර්ථකථනය කළ විට හෝ නොසලකා හරින විට දෝෂය සිදු වේ. සවිස්තරාත්මකව අවධානය යොමු නොකිරීම හෝ දත්ත වැරදි ලෙස අර්ථ නිරූපණය කිරීම අක්‍රිය වීමට හේතු පිළිබඳ වැරදි නිගමනවලට තුඩු දිය හැකිය.

සාර්ථක රෝග විනිශ්චය සඳහා, ඔබ ක්රියාවලියේ සියලු අදියරයන් ප්රවේශමෙන් අධීක්ෂණය කළ යුතුය, නිවැරදි ක්රම සහ මෙවලම් භාවිතා කරන්න, ගැටලුවේ නිවැරදි හේතුව හඳුනා ගැනීම සඳහා අවශ්ය සියලු පරීක්ෂණ සහ චෙක්පත් සිදු කරන්න.

දෝෂ කේතය කෙතරම් බරපතලද? P0479?

ගැටළු කේතය P0479 මඟින් එන්ජිමේ ක්‍රියාකාරිත්වයට අහිතකර ලෙස බලපෑ හැකි පිටාර වායු පීඩන පාලන කපාටයේ ගැටලුවක් පෙන්නුම් කරයි. මෙය තීරනාත්මක වරදක් නොවුනත්, එය තවමත් ප්රවේශමෙන් අවධානය යොමු කිරීම සහ වහාම අලුත්වැඩියා කිරීම අවශ්ය වේ.

පිටාර වායු පීඩන පාලන කපාටය නිසියාකාරව ක්‍රියා නොකරන්නේ නම්, එය EGR පද්ධතිය අක්‍රිය වීමට හේතු විය හැකි අතර අවසානයේ වාහනයේ පාරිසරික ක්‍රියාකාරිත්වය අඩාල කරයි. ඊට අමතරව, එය එන්ජිමේ ක්‍රියාකාරිත්වය අඩුවීමට සහ ඉන්ධන පරිභෝජනය වැඩි කිරීමට ද හේතු විය හැක.

P0479 හදිසි අවස්ථාවක් නොවුනත්, අමතර ගැටළු මඟහරවා ගැනීමට සහ ප්‍රශස්ත වාහන ක්‍රියාකාරිත්වය පවත්වා ගැනීමට හැකි ඉක්මනින් එය අලුත්වැඩියා කිරීමට නිර්දේශ කෙරේ.

P0479 කේතය විසඳන්නේ කුමන අලුත්වැඩියාවන්ද?

DTC P0479 විසඳීමට, පහත සඳහන් අලුත්වැඩියා පියවර සිදු කරන්න:

 1. විදුලි පරිපථය පරීක්ෂා කිරීම: පළමුව, ඔබ විසින් පිටාර වායු පීඩන පාලන කපාටය එන්ජින් පාලන මොඩියුලයට (PCM) සම්බන්ධ කරන විදුලි පරිපථය පරීක්ෂා කළ යුතුය. විඛාදන, හානි හෝ කැඩීම් සඳහා වයර්, සම්බන්ධතා සහ සම්බන්ධකවල අඛණ්ඩතාව පරීක්ෂා කරන්න.
 2. පීඩන පාලන කපාටය පරීක්ෂා කිරීම: ඊළඟට, නිවැරදි ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා ඔබ පිටාර වායු පීඩන පාලන කපාටය පරීක්ෂා කළ යුතුය. අවශ්ය නම්, කපාටය ප්රතිස්ථාපනය කළ යුතුය.
 3. ස්කෑනරයක් භාවිතයෙන් රෝග විනිශ්චය: රෝග විනිශ්චය ස්කෑනරයක් භාවිතා කිරීමෙන් කපාටයේ ක්‍රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කිරීමට සහ එහි ක්‍රියාකාරිත්වයේ කිසියම් අසාර්ථක හෝ අක්‍රමිකතා හඳුනා ගැනීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. P0479 කේතයේ හේතුව වඩාත් නිවැරදිව තීරණය කිරීමට මෙය ඔබට ඉඩ සලසයි.
 4. පීඩන සංවේදකය ප්රතිස්ථාපනය කිරීම: සමහර අවස්ථාවලදී, දෝෂයට හේතුව පිටාර වායු පීඩන සංවේදකයේ අක්රිය වීම විය හැකිය. රෝග විනිශ්චය කිරීමේ ක්රියාවලියේදී මෙය තහවුරු කර ඇත්නම්, මෙම සංවේදකය ප්රතිස්ථාපනය කළ යුතුය.
 5. PCM ස්ථිරාංග: සමහර අවස්ථාවලදී, එන්ජින් පාලන මොඩියුලය (PCM) මෘදුකාංගය යාවත්කාලීන කිරීම P0479 කේත ගැටළුව විසඳීමට උපකාරී වේ.
 6. රික්ත නල සහ හෝස් පරීක්ෂා කිරීම: පිටාර වායු පීඩන පාලන කපාටය අනෙකුත් පද්ධති සංරචක වලට සම්බන්ධ කරන රික්ත නල සහ හෝස් වල තත්ත්වය පරීක්ෂා කරන්න. ඒවායේ අඛණ්ඩතාව සහ කාන්දුවීම් නොමැති වීම සහතික කරන්න.

පළපුරුදු ඔටෝ කාර්මිකයෙකු හෝ වාහන සේවා කාර්මිකයෙකුගේ මගපෙන්වීම යටතේ ඔබ මෙම පියවරයන් සිදු කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ, විශේෂයෙන් ඔබට ස්වයංක්‍රීය අළුත්වැඩියා කිරීමේ හෝ විදුලි පද්ධති සමඟ වැඩ කිරීමේ වැඩි පළපුරුද්දක් නොමැති නම්.

P0479 Exhaust Pressure Control Valve "A" අතරමැදි 🟢 ගැටළු කේතය රෝග ලක්ෂණ විසඳුම් හේතු වේ

P0479 - වෙළඳ නාමය-විශේෂිත තොරතුරු

ගැටළු කේතය P0479 පිටාර වායු පීඩන පාලන පද්ධතියට සම්බන්ධ වන අතර විවිධ වර්ගයේ මෝටර් රථ සඳහා පොදු විය හැකිය, P0479 සඳහා කේත සහිත මෝටර් රථ වෙළඳ නාම කිහිපයක්:

 1. ෆෝඩ්, ලින්කන්, මර්කරි: පිටාර වායු පීඩන සංවේදකයෙන් අතුරු සංඥා.
 2. Chevrolet, GMC, Cadillac, Buick: පිටාර වායු පීඩන පාලන කපාට පරිපථයේ අන්තර් වෝල්ටීයතාවය.
 3. ඩොජ්, ජීප්, ක්‍රයිස්ලර්: පිටාර වායු පීඩන පාලන කපාටයෙන් අතුරු සංඥා.
 4. ටොයොටා, ලෙක්සස්: පිටාර වායු ප්රතිචක්රීකරණය (EGR) කපාට සංඥා අතරමැදි.
 5. Volkswagen, Audi, Porsche: පිටාර වායු ප්රතිචක්රීකරණය (EGR) කපාට සංඥා අතරමැදි.
 6. BMW, Mercedes-Benz, Audi: Exhaust Gas Recirculation (EGR) කපාට පරිපථයේ අන්තර් වෝල්ටීයතාවය.

කරුණාකර මතක තබා ගන්න දෝෂ කේතවල පිරිවිතර ආකෘතිය, වර්ෂය සහ වෙළඳපල අනුව සුළු වශයෙන් වෙනස් විය හැක, එබැවින් ඔබේ නිශ්චිත වාහනය සඳහා නිශ්චිත තාක්ෂණික දත්ත සහ අලුත්වැඩියා අත්පොත් පරීක්ෂා කිරීම සැමවිටම නිර්දේශ කරනු ලැබේ.

අදහස් එක් කරන්න