විලායක පෙට්ටිය

විලායක පෙට්ටිය

 • විලායක පෙට්ටිය

  Fiat Ulysse II (2002-2011) - ෆියුස් පෙට්ටිය

  Fiat Ulysse II (2002-2011) - ෆියුස් රූප සටහන නිෂ්පාදිත වර්ෂය: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. සිගරට් ලයිටර් ෆියුස් 2002 2011. මෙය උපකරණ පුවරුවේ ෆියුස් පෙට්ටියේ ෆියුස් 7 වේ. අත්වැසුම් මැදිරියේ ඇති ෆියුස් පෙට්ටිය Fiat Ulysse - ෆියුස් - උපකරණ පුවරුව අංක Amp [A] විස්තරය 1 10 පසුපස මීදුම ලයිට් 2 15 රත් වූ පසුපස කවුළුව 4 15 ප්‍රධාන ඉලෙක්ට්‍රොනික පාලකයට බල සැපයුම 5 10 වම් තිරිංග ආලෝකය 7 20 ලක්ෂණ; සැහැල්ලු; මගී පැත්තේ ආලෝකවත් අත්වැසුම් මැදිරිය; ස්වයංක්‍රීය පසුපස දර්ශන දර්පණය. 9 30 ඉදිරිපස වහලය; වයිපර්ස්. 10 20 රෝග විනිශ්චය සම්බන්ධකය 11 15 ඉලෙක්ට්‍රොනික අනතුරු ඇඟවීම; Infotelematico සම්බන්ධක පද්ධතිය; පද්ධති ශබ්දය; බහුකාර්ය සංදර්ශකය; සුක්කානම පාලනය...

 • විලායක පෙට්ටිය

  BMW 535i - E34 (1991-1994) - ෆියුස් පෙට්ටිය

  නිෂ්පාදිත වර්ෂය: 1991, 1992, 1993, 1994. BMW 535i - E34 හි fusibili සිගරට් සැහැල්ලු ෆියුස් (විදුලි සොකට්) ඉදිරිපස ෆියුස් පෙට්ටියේ ෆියුස් අංක 5 වේ. ෆියුස් පෙට්ටිය රියදුරුගේ පැත්තේ උපකරණ පුවරුවේ පතුලේ පිහිටා ඇත. අංක විස්තරය 1 කෙටි පරිපථ ශබ්ද සංඥා; දුරකථන 2) ආරම්භක රිලේ 3) ආරක්ෂිත රිලේ (පර්යන්තය R) 4 විදුලි පංකා රිලේ 5 වින්ඩ්ෂීල්ඩ් වොෂර් පොම්ප රිලේ 6 දුරකථන එලාම් රිලේ 7 ABS රිලේ (උපත 1994-95) 8 විසර්ජන රිලේ (K 61) 9 විසර්ජන රිලේ (K 15) 10 Auxiliary Water Pump Relay 11 Horn Relay 12 Emergency Light Relay 13 Control Module Test 14 Fault Monitoring Module 15 Lamp Control Module පසුපස බෙදාහැරීමේ පුවරුව පිටුපස ආසන කුෂන් යටතේ පිහිටා ඇත...

 • විලායක පෙට්ටිය

  Hyundai Santa Fe SM (2000-2006) - ෆියුස් පෙට්ටිය

  Hyundai Santa Fe SM - Fuse Box Diagram නිෂ්පාදිත වර්ෂය: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Hyundai Santa Fe SM හි ඇති සිගරට් ලයිටරය/සොකට් ෆියුස් ෆියුස් NO1 පෙට්ටියේ ෆියුස් මැදිරියයි. Vano එන්ජිම බැටරි විස්තරය අසල පිහිටා ඇත ALL Alternator 140A B+ Rear lights relay 50A; ෆියුස් 11-17; බල සම්බන්ධකය. IGN ආරම්භක රිලේ 50A; මාරු කරන්න. BLR 40A වායු සමීකරණ ෆියුස්; රසික උගුල. අයිතමය 1 30A ABS පාලන ඒකකය; වායු ලේ සම්බන්ධක අයිතමය 2 30A ABS පාලන ඒකකය; ECU Air Bleed Connector Engine Control Relay 40A P/N Power Window Relay 30A; ෆියුස් 26. RAD.FAN රේඩියේටර් පංකා රිලේ 40A C/FAN 20A කන්ඩෙන්සර් පංකා රිලේ FRT FOG 15A මීදුම රිලේ...

 • විලායක පෙට්ටිය

  Volvo V90 Cross Country (2016) - ෆියුස් පෙට්ටිය

  Volvo V90 Cross Country (2016) - Fuse box diagram Volvo V90 Cross Country යනු ස්වීඩන් සන්නාමයේ තවත් SUV රථයකි. එය සියලුම රෝද ධාවකය, විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරන ලද චැසියක් ලබා දෙයි. බිම සිට සිරුරේ උස සෙන්ටිමීටර 21 කි. V90 Cross Country හිල් ඩිසන්ට් කන්ට්‍රෝල් වලින්ද සමන්විත වන අතර එමඟින් ඔබට බෑවුම් සහිත බෑවුම් සහ නැගීම් ජය ගත හැකිය. නිෂ්පාදිත වර්ෂය: 2016 සඳහා. Volvo V90 Cross Country 2016 හි සිගරට් සැහැල්ලු ෆියුස් (විදුලි සොකට්). ෆියුස් 24 එන්ජින් මැදිරියේ ෆියුස් පෙට්ටියේ පිහිටා ඇත. Volvo V90 එන්ජින් මැදිරිය ෆියුස් - ෆියුස් - එන්ජින් මැදිරිය අංක විස්තරය ඇම්ප්ස් [A] 18 – – 19 – – 20 – – 21 – – 22 – – 23 USB සම්බන්ධකය ඉදිරිපස පුවරුවේ...

 • විලායක පෙට්ටිය

  Mitsubishi Outlander Sport (2010-2018) - ෆියුස් පෙට්ටිය

  Mitsubishi Outlander Sport (2010-2018) - ෆියුස් පෙට්ටි රූප සටහන නිෂ්පාදිත වර්ෂය: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Mitsubishi Outlander Sport 2010-2018 හි සිගරට් සැහැල්ලු ෆියුස් (සොකට්). ෆියුස් 13 එන්ජින් මැදිරියේ ෆියුස් පෙට්ටියේ පිහිටා ඇත. Mitsubishi Outlander Sport Instrument Panel Fuse Box - Instrument Cluster Fuse Box Diagram A - Main Fuse Box B - Sub Fuse Box Mitsubishi Outlander Sport - Fuse Box Diagram - Instrument Cluster එකක් නැත. විස්තර ඇම්ප්ලිෆයර් [A] 1 හීටර් 30 2 බ්‍රේක් ලයිට් (බ්‍රේක් ලයිට්) 15 3 පසුපස මීදුම ආලෝකය 10 4 වයිපර්ස් 30 5 විකල්ප 10 6 අගුලු 20 7 රේඩියෝ 15 8 රිලේ පාලන ඒකකය 7.5 9 අභ්‍යන්තර ආලෝකය…

 • විලායක පෙට්ටිය

  Volvo V40 (2013) - ෆියුස් පෙට්ටිය

  Volvo V40 (2013) Fuse 25 හි සිගරට් සැහැල්ලු (සොකට්) ෆියුස් එන්ජින් මැදිරියේ ෆියුස් පෙට්ටියේ පිහිටා ඇත. ෆියුස් [A] විස්තරය 7 40 ABS පොම්පය 8 30 ABS කපාට 9 20 Lavafari* 10 40 Ventilatore 11 – – 12 30 ෆියුස් සඳහා ප්‍රධාන ෆියුස් 32-36 13 30 Starter Control solenoid කපාටය (ආරම්භක/නැවතුම් 14 Electrect), 40 පැත්ත*. 15 – – 16 40 විදුලි ධාවකය * සමඟ වම් වින්ඩ්ෂීල්ඩ්. 17 20 වාහන නැවැත්වීමේ හීටරය * 18 20 ස්වීපර්ස් 19 5 මධ්‍යම ඉලෙක්ට්‍රොනික මොඩියුලය, විමර්ශන වෝල්ටීයතාව, උපස්ථ බැටරි (ආරම්භක/නැවතුම්) 20 15 කෝර්නෝ 21 5 තිරිංග ලයිට් 22 – – 23 5 හෙඩ් ලයිට් පාලනය 24 5 අභ්‍යන්තර රිලේ දඟර 25… 15

 • විලායක පෙට්ටිය

  Nissan X-Trail (2014-2018) - ෆියුස් පෙට්ටිය

  Nissan X-Trail (2014-2018) - ෆියුස් රූප සටහන නිෂ්පාදිත වර්ෂය: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Nissan X-Trail 2014-2018 හි සිගරට් සැහැල්ලු ෆියුස් (සොකට්). ෆියුස් 19 ෆියුස් බ්ලොක් එකේ පිහිටා ඇත. ෆියුස් පැනලය (J/B). Nissan X-Trail - Fuse Box Diagram - Instrument Cluster. අංක Amp [A] විස්තරය 1 15 භ්‍රමණය වන ආලෝකය, උපද්‍රව අනතුරු ඇඟවීමේ විදුලි පහන් (ශරීර පාලන මොඩියුලය (BCM)) 2 5 සියලුම රෝද ධාවන පාලන මොඩියුලය 3 20 මධ්‍යම අගුලු දැමීම (ශරීර පාලන මොඩියුලය (BCM)) 4 15 පසුපස වයිපර් (ශරීර පාලන මොඩියුලය) ) (BCM)) 5 20 මධ්‍යම අගුලු දැමීම (ශරීර පාලන මොඩියුලය (BCM)) 6 10 සියලුම රෝද ධාවන පාලන මොඩියුලය, දත්ත සම්බන්ධක සම්බන්ධකය, විදුලි වාහන නැවැත්වීමේ තිරිංග පාලන මොඩියුලය 7 10 ශරීර පාලන මොඩියුලය (BCM)…

 • විලායක පෙට්ටිය

  ෆෙරාරි 458 (2009-2015) - ෆියුස් පෙට්ටිය

  නිෂ්පාදිත වර්ෂය: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. ෆෙරාරි 458 (2009-2015) හි සිගරට් සැහැල්ලු ෆියුස් (සොකට්). Fuse F44 ෆියුස් බ්ලොක් එකේ පිහිටා ඇත. අංකය ඇම්පියර් [A] විස්තරය F12 15 දකුණේ රථවාහන ආලෝකය F13 15 ECU එකලස් කිරීමේ උපකරණ පුවරුවේ සහ පුවරුවේ පරිගණකයේ රිලේ දඟර සඳහා F31 7,5 ENT/A වම් පසින් රථවාහන ආලෝකය F32 10 Dome ආලෝකය, පාද පහන් සහ පියවර ආලෝකය සපයන. පැති හැරවුම් සංඥා රිලේ දඟර F33 30 විශේෂ: Brembo EPB පද්ධතියේ වම් එන්ජිම F34 30 Spider: අත්හිටුවීමේ පාලන එකලස් විශේෂ: Brembo EPB පද්ධතිය සඳහා සුදුසු එන්ජිම F35 7,5 තිරිංග ආලෝකය පාලනය, ක්ලච් පාලනය, වායු සමීකරණ එකලස් F36 10 පරිමාමිතික සහ සොරකම් නාශක පද්ධතිය, වාහන නැවැත්වීමේ සංවේදක, ඉන්ධන සැපයුම් රිලේ දඟර F37 10 තිරිංග ආලෝකය පාලනය, උපකරණ පොකුර ...

 • විලායක පෙට්ටිය

  Audi S4 (2011-2012) - ෆියුස් පෙට්ටිය

  Audi S4 (2011-2012) - ෆියුස් රූප සටහන නිෂ්පාදිත වර්ෂය: 2011, 2012. Volvo 850 (1996-1997) මත සිගරට් සැහැල්ලු ෆියුස් (විදුලි සොකට්). මෙය ෆියුස් 4 ෆියුස් බ්ලොක් එකේ - ෆියුස් පැනලය D (රතු). උපකරණ පුවරුව (රියදුරු පැත්ත). Audi S4 - ෆියුස් රූප සටහන - වම් කුටිය ෆියුස් පැනලය A (කළු) අංක විස්තරය ඇම්ප්ස් [A] 1 ගතික පාලනය 5 2 – – 3 නිවාස සම්බන්ධතාව 5 4 – – 5 දේශගුණ පාලනය 5 6 දකුණු හෙඩ් ලයිට් මට්ටමේ ගැලපීම 5 7 හෙඩ් ලයිට් මට්ටමේ ගැලපුම් වම් හෙඩ් ලයිට් 5 8 ඔන්-බෝඩ් බල සැපයුම් පාලන මොඩියුලය 1 5 9 අනුවර්තන කෲස් පාලනය 5 10 ගේට් චලනය 5 11 හීටර් ෆ්ලෂ් තුණ්ඩ 5 12 දේශගුණික පාලනය 5 13 ජංගම දුරකථන සකස් කිරීම 5…

 • විලායක පෙට්ටිය

  Toyota RAV4 XA40 සහ CA40 (2013-2019) - ෆියුස් පෙට්ටිය

  නිෂ්පාදිත වර්ෂය: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Toyota RAV4 XA40 සහ CA40 Fuse 8 හි සිගරට් ලයිටර් ෆියුස් (සොකට්) ඩෑෂ් ෆියුස් පෙට්ටියේ පිහිටා ඇත. Toyota RAV4 සිගරට් ලයිටර් (විදුලි සොකට්) ෆියුස් මේවා උපකරණ පුවරුවේ ෆියුස් පෙට්ටියේ ෆියුස් 9 සහ 18 වේ. එය එන්ජින් මැදිරියේ වම් පැත්තේ පිහිටා ඇත. 1 20A - 2AR-FE: බහු ලක්ෂ්ය එන්නත් පද්ධතිය; බහු ලක්ෂ්ය අනුක්රමික එන්නත් පද්ධතිය; ෆියුස්: "EFI අංක 1", "EFI අංක 2". 25A - 3ZR-FE, 3ZR-FAE: බහු ලක්ෂ්ය එන්නත් පද්ධතිය; බහු ලක්ෂ්ය අනුක්රමික එන්නත් පද්ධතිය; ෆියුස්: "EFI අංක 1", "EFI අංක 2". 30A - ඩීසල්: බහු ලක්ෂ්ය එන්නත් පද්ධතිය; බහු ලක්ෂ්ය අනුක්රමික එන්නත් පද්ධතිය; සම්ප්රේෂණ පාලන ඒකකය; ෆියුස්: "EFI අංක 3". 2 30A - ට්‍රේලර් සම්බන්ධකය 3 10A - ලොක්...

 • විලායක පෙට්ටිය

  Nissan Murano (2002-2007) - ෆියුස් පෙට්ටිය

  Nissan Murano (2002-2007) - Fuse Diagram නිෂ්පාදිත වර්ෂය: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Nissan Murano 2002-2007 හි සිගරට් සැහැල්ලු ෆියුස් (විදුලි සොකට්). ෆියුස් 5 ෆියුස් බ්ලොක් එකේ පිහිටා ඇත. මගී අභ්‍යන්තර LHD Nissan Murano - Fuse Box Diagram - අභ්‍යන්තරය (ස්ථානය) RHD Nissan Murano - Fuse Box Diagram - අභ්‍යන්තර (ස්ථානය) Fuse Box All Wheel Drive Control Module Body Control Module (BCM) Transmission Lock Control Module Nissan Anti- ) Immobilizer IMMU) Instrument Panel Display (Navigation System සමඟ) A/C Single Meter & Amplifier Tyre Pressure Monitor Module Transmission Control Module (TCM) Engine Control Module (ECM) Remote Keyless Entry Control Module Airbag Unitry Control Module...

 • විලායක පෙට්ටිය

  BMW 7 E23 (1977-1987) - ෆියුස් පෙට්ටිය

  නිෂ්පාදිත වර්ෂය: 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987. Volkswagen Amarok හි සිගරට් සැහැල්ලු ෆියුස් (සොකට්). ෆියුස් 4 ෆියුස් බ්ලොක් එකේ පිහිටා ඇත. ෆියුස් ඇම්ප් [A] විස්තරය 1 15 ඉන්ධන සැපයුම/ඉන්ධන වාෂ්ප පාලනය නිෂ්ක්‍රීය වේග පාලනය 2 8 හෙඩ් ලයිට් (දකුණු අඩු කදම්භ) 3 8 හෙඩ් ලයිට් (වම් පහත් කදම්භ) 4 25 සිගාර් ලයිටර් 5 8 ක්‍රියාකාරී පාලන පාලනය ස්වයං-ආරෝපණ ආලෝක දර්ශක මධ්‍යම අගුලු දැමීමේ ආලෝකය අත්වැසුම් පෙට්ටිය රත් කරන ලද දොර අගුල ජ්වලන යතුරු අනතුරු ඇඟවීම/ආසන පටි අනතුරු ඇඟවීමේ අභ්‍යන්තර ආලෝකකරණ ආලෝකකරණය: ආපසු පැමිණීම/උපද්‍රව අනතුරු ඇඟවීම් පරිගණක රේඩියෝ ඇන්ටනාව/Onboard Power Trunk Light 6 8 Active Control Emergency Lights/Transmission Lights Brake Pad Warning Access Cruise Cruise Cruise Cruise හි…

 • විලායක පෙට්ටිය

  ජීප් ග්ලැඩියේටර් (2020-...) - ෆියුස් පෙට්ටිය

  F01 - Armour F02 40A Green Avviamento F03 5A Tan Intelligent Battery Sensor (IBS) F04 Yellow 20A Fuel Pump MTR/FPCM F05 5A Tan Security Gate F06 - Armor F07 - Armour F08 15A නිල් සම්ප්‍රේෂණ පාලනය Reserv F8 - ආමර් F09 10A Blue CM15 11 Amp blue Key Ignition Assembly (KIN) / Radio Frequency Hub (RF HUB) / Electric Steering Column Lock (ESCL) F10 12 Amp Red UCI Port (USB සහ AUX) F25 13 Amp නොමිලේ Hi-Fi ඇම්ප්ලිෆයර් F14 – F15 වෙන්කරවා ගැනීම - F15 XNUMXAmp Blue Instrument Panel Indicator Kit (IPC)/Switch Set - Heavy Duty Electrical Kit (SWITCH BANK-HDELEC)...

 • විලායක පෙට්ටිය

  ෆෝඩ් ෆෝකස් (1999-2004) - ෆියුස් පෙට්ටිය

  ෆෝඩ් ෆෝකස් (1999-2004) - ෆියුස් පෙට්ටි රූප සටහන නිෂ්පාදිත වර්ෂය: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. ෆෝඩ් ෆෝකස් (1999-2004) මත සිගරට් සැහැල්ලු ෆියුස් (විදුලි සොකට්). ෆියුස් 47 මගී මැදිරි ෆියුස් පෙට්ටියේ පිහිටා ඇත. අතිරේක ෆියුස් පෙට්ටිය (එන්ජින් මැදිරිය) ෆෝඩ් ෆෝකස් - ෆියුස් - එන්ජින් මැදිරිය කිසිවක් නැත. ඇම්පියර් [A] විස්තරය 1 40 ප්‍රධාන බල සැපයුම 2 - භාවිතා නොකෙරේ 3 40 දිලිසෙන ප්ලග් හීටරය 2 4 50 රත් වූ වින්ඩ්ෂීල්ඩ් 5 60 කැන්ඩලෙටා (ඩීසල්) 6 30 එන්ජින් සිසිලන පංකා (වායු සමීකරණ) 7 40 ප්‍රධාන බල සැපයුම 8 30 9 පාලනය 20 එන්ජිම 10 1 බැටරි වෝල්ටීයතා සංවේදකය 11 30 ABS පොම්පය 12 15 ඉන්ධන පොම්පය; ඩීසල් එන්නත් පොම්පය. 13 30 හෙඩ් ලයිට් වොෂර් 14 10…

 • විලායක පෙට්ටිය

  Volkswagen Jetta (2005-2010) - ෆියුස් පෙට්ටිය

  නිෂ්පාදිත වර්ෂය: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Volkswagen Jetta Fuse 24 හි සිගරට් සැහැල්ලු (සොකට්) ෆියුස් එන්ජින් මැදිරියේ ෆියුස් පෙට්ටියේ පිහිටා ඇත. අංකය Ampere [A] විස්තරය 1 10 T16 - රෝග විනිශ්චය සම්බන්ධකය (T16/1) J623 - එන්ජින් පාලන ඒකකය J757 - එන්ජින් සංරචක බල රිලේ (167) (2005 මැයි සිට) J538 - ඉන්ධන පොම්ප පාලන ඒකකය (මැයි 2005 සිට ). J485 - අතිරේක තාපක ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා රිලේ (2006 සිට). N79 - Crankcase වාතාශ්රය තාපන මූලද්රව්යය (2006 සහ පසුව). G70 - වායු ප්‍රවාහ මීටරය (2006 සිට) J431 - හෙඩ්ලයිට් පරාස පාලනය (2006 සිට) 2 5 J104 - ABS පාලන ඒකකය E132 - කම්පන පාලන ස්විචය E256 - බොත්තම...

 • විලායක පෙට්ටිය

  Volkswagen Jetta (A3) (1992-1999) - ෆියුස් පෙට්ටිය

  Volkswagen Jetta (A3) 1992-1999 සඳහා ෆියුස් පද්ධතිය. නිෂ්පාදන වර්ෂය: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 සහ 1999. ෆියුස් පෙට්ටියේ පිහිටීම එය රියදුරුගේ පැත්තේ උපකරණ පුවරුව යටතේ පිහිටා ඇත. ෆියුස් වෙත ප්‍රවේශ වීමට අගුල් ඔබා කවරය ඉවත් කරන්න. ෆියුස් පෙට්ටි රූප සටහන උපකරණ පොකුරේ ෆියුස් සහ රිලේ පැවරීම ඇම්පියර් [A] විස්තරය 1 10 වම් හෙඩ් ලයිට් (අඩු කදම්භ); ආලෝක පරාසය ගැලපීම 2 10 දකුණු හෙඩ් ලයිට් (පහළ කදම්භ) 3 10 බලපත්‍ර තහඩු ආලෝකය 4 15A පසුපස වයිපර් සහ වින්ඩ්ෂීල්ඩ් වොෂර් 5 15A වින්ඩ්ෂීල්ඩ් වයිපර්/වොෂර්; ලාවාෆාරි. 6 20A විදුලි පංකා හීටරය 7 10 පැති විදුලි පහන් (දකුණ) 8 10 පැති විදුලි පහන් (වම) 9 20A රත් වූ පසුපස කවුළුව 10 15A මීදුම...